Izglītības pasākumu plāns

2022. gads

Janvāris

08.01.

Starptautiskas sacensības Valga-Valmiera Valmieras manēža

10.01. 10:00 – 15:00

Informātikas(programmēšanas)valsts 35.olimpiādes 2.posms(novada)8.-12.klasēm

11.01.

Darbu iesniegšana 50.Starptautiskā bērnu mākslas izstādei - konkursam "LIDICE 2022"
Nolikums - https://www.visc.gov.lv/lv/vizuala-maksla
Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā

14.01. 10:00 – 13:30

Fizikas valsts 72.olimpiādes 2.posms 9.-12.kl.

14.01. 13:00 – 16:00

Robertam Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākums
Informācija par konkursa norisi nolikumā.
Galēnu pamatskola, Skolas iela, Galēni, Galēnu pagasts, LV-5311, Latvija

15.01. 09:30 – 15:30

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu "Dzīvais mantojums un lokālo tradīciju daudzveidība" folkloras skolotājiem - 1.nodarbība
2.nodarbība - 19.februārī, 3.nodarbība - 19.martā, 4.nodarbība - 23.aprīlī.
Tiešsaistē (VISC)

20.01.

Preiļu novada Jauno vieglatlētu sacensības -U-14 gr.(slēgtās) un soļošanas sacensības U-14 -U-20 gr.(slēgtās) Preiļu 2.vidusskolas manēža

21.01. 09:00 – 14:00

Matemātikas valsts 72.olimpiādes 2.posms(novada)9.-12.kl.

24.01. 14:00 – 16:00

Pārcelts no 17.01.! SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem, programmas “Latvijas Skolas soma” koordinatoriem
Atbildīgā - Aija Caune (29221574)
Zoom platformā

25.01. 10:00 – 13:30

Ekonomikas valsts 23.olimpiādes 2.posms(novada)10.-12.kl.

26.01. 10:00 – 15:00

Bioloģijas valsts 44.olimpiādes 3.posms(valsts) tiešsaistē

27.01.

Bioloģijas valsts 44.olimpiādes 3.posms(laboratorijas darbi)

29.01. – 30.01.

Latvijas čempionāts daudzcīņās U-16,U-20 Valmieras manēža

30.01.

Latvijas čempionāts soļošanā (visas grupas) Valmieras manēža
Februāris

01.02. 10:00 – 13:30

Ķīmijas valsts 63.olimpiādes 2.posms(novada) 9.-12.klasēm

04.02. 10:00 – 13:00

Skola 2030 organizēts tiešsaistes seminārs pimsskolas mācību jomas koordinatoriem

04.02. 10:00 – 10:30

50.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa „LIDICE 2022” laureātu apbalvošanas pasākums Tiešsaistē

04.02. 11:30 – 14:30

Preiļu novada BJSS sacensības vieglatlētikā U-16,U-18 gr. Preiļu 2.vidusskolas manēža, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

07.02. 15:00 – 17:00

Novada izglītības iestāžu vadītāju un pašvaldības speciālistu seminārs tiešsaistē

08.02. 10:00 – 13:30

Ģeogrāfijas valsts 39.olimpiādes 2.posms(novada) 10.-12.kl.

08.02. 12:00 – 18:30

Latvijas čempionāts vieglatlētika telpās U-14 grupai Kuldīgas Sporta manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga, Kuldīgas pilsēta, LV-3301, Latvija

09.02. 10:00 – 13:30

Latviešu valodas un literatūras 48.valsts olimpiādes 2.posms(Preiļu novada) 8.un 9. kl.

09.02. 13:00 – 17:00

Skola 2030 organizēts tiešsaistes seminārs dabaszinību mācību jomas koordinatoriem

09.02. 13:00 – 17:00

Skola 2030 organizēts novada tehnoloģiju mācību jomu koordinatoru seminārs tiešsaistē

09.02. 13:00 – 17:00

Skola 2030 organizēts tiešsaistes seminārs sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatoriem

09.02. 13:00 – 17:00

Skola 2030 oganizēts tiešsaistes seminārs izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas koordinatoriem

09.02. 14:00 – 17:00

Skola 2030 organizēts tiešsaistes seminārs matemātikas mācību jomas koordinatoriem

10.02. 10:00 – 13:00

Krievu valodas(svešvalodas)valsts 24. olimpiādes 3.posms(valstī)8.-12. kl.

10.02. 14:00 – 17:00

Skola 2030 organizēts tiešsaistes seminārs veselības un sporta mācību jomas koordinatoriem

10.02. 15:00 – 18:00

Skola 2030 organizēts tiešsaistes seminārs svešvalodu mācību jomas koordinatoriem

11.02. 12:00 – 12.02. 19:30

Latvijas čempionāts vieglatlētika telpās U-18,U-20 Kuldīgas Sporta manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga, Kuldīgas pilsēta, LV-3301, Latvija

14.02. 10:00 – 13:30

Vēstures valsts 28.olimpiādes 3.posms(valsts) 10.-12.kl.

14.02. 10:00 – 14:00

Informatīvi izglītojošs seminārs skolēnu skatuves runas pedagogiem un skolu teātru režisoriem. VISC, tiešsaiste

15.02. 10:00 – 12:30

VISC rīko informatīvu un pieredzes apmaiņas semināru mūsdienu deju kolektīvu pedagogiem un koordinatoriem par aktualitātēm mūsdienu deju žanrā.

15.02. 10:00 – 13:30

Vēstures valsts 28.olimpiādes 3.posms(valsts)9.kl.

15.02. 15:00 – 17:00

Skola 2030 organizēts tiešsaistes seminārs kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas koordinatoriem

16.02.

Diagnosticējošais darbs 6.kl.latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās un mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās

16.02. 13:00 – 16:00

Skola 2030 organizēts tiešsaistes seminārs sākumskolas mācību jomas koordinatoriem

16.02. 14:00 – 17:00

Vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 16 stundu kursi “Skolēnu kritiskās domāšanas veicināšana vides interešu izglītībā”
Kursus organizē Valsts izglītības satura centrs. Kursos dalībnieki apgūs nepieciešanās zināšanas un prasmes kritiskās domāšanas integrēšanai interešu izglītības nodarbībās un vides izglītības projektos - izvēlēties un izvērtēt pieejamo informāciju, atšķirt faktus no pieņēmumiem un viedokļiem, pieņemt informācijā un pierādījumos balstītus lēmumus. Pieteikšanās līdz 10.februārim. vairāk - https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/vides-interesu-izglitibas-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursi
Tiešsaistē.

16.02. 14:00 – 17:00

Skola 2030 organizēts tiešsaistes seminārs izglītības tehnoloģiju mācību jomas koordinatoriem

16.02. 14:00 – 17:00

Skola 2030 organizēts tiešsaistes seminārs latviešu valodas mācību jomas koordinatoriem

17.02.

Diagnosticējošais darbs 3.kl. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās un mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās

18.02. 13:00 – 18:30

Latvijas čempionāts vieglatlētikā telpās U-16 grupai Liepāja, Latvija

19.02. 09:30 – 15:30

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu "Dzīvais mantojums un lokālo tradīciju daudzveidība" folkloras skolotājiem - 2.nodarbība Tiešsaistē (VISC)

19.02. 12:00 – 13:30

Eiropas Eksperimentālo zinātņu olimpiāde tīmekļa vietnē estudijas.rsu.lv

21.02. 10:00 – 13:30

Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiādes 2.posms (Preiļu novada)tiešsaistē 11.-12.kl.

22.02.

Diagnosticējošais darbs 6.kl. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās(kombinēti)

22.02. 15:00 – 17:00

Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

23.02.

Diagnosticējošais darbs 3. kl. matemātikā(rakstiski)

23.02. 16:00 – 17:00

Preiļu novada tehnoloģiju mācību jomas skolotāju tiešsaistes seminārs

24.02.

Diagnosticējošais darbs 6. kl. matemātikā(rakstiski)

24.02. 11:00 – 14:30

Interešu izglītības vokālo ansambļu vadītāju 4 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs "Pedagoģiskās meistarības pilnveide, piemērotāko metožu un paņēmienu izvēle darbā ar vokālo ansambli".
Rīko - Valsts izglītības satura centrs. Pieteikuma anketa - www.visc.gov.lv
Tiešsaistē

25.02. 09:00 – 11:00

Skola2030 organizētais tiešsaistes seminārs iekļaujošās izglītības mācību jomu koordinatoriem

28.02. 16:00 – 17:00

Preiļu novada latviešu valodas skolotāju tiešsaistes seminārs
Marts

01.03.

Diagnosticējošais darbs 3. kl. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās

01.03.

Ekonomikas valsts 23.olimpiādes 3.posms 10.-12.kl.

03.03.

Diagnosticējošais darbs 6. kl. dabaszinībās(rakstiski)

04.03.

Latvijas skolēnu 46.zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference(tiešsaistē iPoster platformā)

08.03. 12:00 – 13:30

Preiļu 1.pamatskolas tautas deju kolektīvu koncerts "Man dancīšu pieci pūri"
Māmiņām, vecmāmiņām, krustmāmiņām. ONLINE www.facebook.com/preilu1.pamatskola
ONLINE

11.03. 10:30 – 15:30

Matemātikas valsts 72.olimpiādes 3.posms 9.-12.kl. (Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā

14.03.

No 14.-18.martam pavasara brīvdienas 1.-11.klases izglītojamiem

14.03. 10:00 – 12:00

Preiļu novada sākumskolas skolotāju sanāksme tiešsaistē

15.03.

CE angļu valodā 12. kl./r.,m.

16.03.

CE angļu valodā 12.kl./m.

16.03.

CE vācu valodā 12.kl./r.,m.

17.03.

CE krievu valodā 12. kl. /r.,m.

17.03.

CE angļu valodā 12. kl. /m.

18.03.

CE krievu valodā 12. kl ./m.

19.03. 09:30 – 15:30

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu "Dzīvais mantojums un lokālo tradīciju daudzveidība" folkloras skolotājiem - 3.nodarbība

21.03.

21.-25.martam pavasara brīvdienas 12.klases izglītojamiem

21.03. – 31.03.

Labās prakses SKATES
  1. Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu METODISKO DARBU SKATE. Tēma "IDEJU KASTE"
  2. Vides interešu izglītības pedagogu labās prakses skate "NĀC ĀRĀ!"
Nolikumi - www.visc.gov.lv
Preiļu novada BJC

23.03. – 23.04.

Olimpiskais mēnesis

24.03. 10:00 – 13:00

Dienvidlatgales novada Anekdošu konkursa “Anekdošu virpulis 2022” PUSFINĀLS
Piedalās Vārkavas vidusskolas, Aglonas vidusskolas, Riebiņu vidusskolas skolēni (folkloras kopu dalībnieki)
Tiešsaistē

24.03. 12:00 – 16:00

Valsts atklātā olimpiāde-konkurss,,Uzdrīkstos,domāju,radu!" 4.un 5.kl.
Līdz 15.03.2022.aizpilda pieteikuma anketu https://ej.uz/pratnieku-konkurss2022

25.03.

Latvijas skolēnu 46.zinātniskās pētniecības darbu valsts konference(tiešsaistē iPoster platformā)

28.03. 13:30 – 15:30

SEMINĀRS (4) izglītības iestāžu direktora vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem

29.03.

Ķīmijas valsts 63.olimpiādes 3.posms 9.-12.kl.

30.03.

Ķīmijas valsts 63.olimpiādes 3.posms 9.-12.kl.

31.03.

Ķīmijas valsts 63.olimpiādes 3.posms 9.-12.kl.

31.03. 09:00 – 12:00

Pelēču pamatskolā konsultācija par mācību procesa īstenošanu pirmsskolā
Aprīlis

01.04.

Skolēnu erudīcijas konkursa,,FIZMIXEksperiments"8.-9.kl.pusfināls

01.04.

Latviešu valodas un literatūras 48.olimpiādes 3.posms(valsts) 11.un 12.kl.

01.04. 10:00 – 13:00

Stāstnieku konkursa “ANEKDOŠU VIRPULIS 2022” FINĀLS
Rīko VISC tiešsaistē

01.04. 10:00 – 14:00

Preiļu novada matemātikas olimpiāde 5.-8.kl.

02.04. 10:30 – 15:30

Latvijas čempionāts ziemas mešanas disciplīnas Kokneses Sporta centrs, Parka iela 27a, Koknese, Kokneses pagasts, LV-5113, Latvija

04.04. 12:00 – 14:00

Tikšanās un sarunas Preiļu 1.pamatskolā ar Skola2030 komandu

05.04.

23.atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde,,K.Skalbes pasaka-Kaķīša dzirnaviņas" attālināti tiešsaistes ZOOM platformā

05.04. 10:00 – 13:00

Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiādes 3.posms 8.un 9.kl.(pārraudzītā tiešsaistes režīmā)

05.04. 13:00 – 19:00

Latgales reģionālā skolotāju pieredzes konference,,Praktiski.Lietpratībai!"

07.04.

Fizikas valsts 72.olimpiādes 3.posms 9.-12.kl.

07.04. 11:00 – 16:30

SKATUVES RUNAS priekšnesumu konkursa 1.kārta
Pieteikuma anketas iesniegt līdz 31.marta plkst.18.00 elektroniski - preilubjc@preili.lv
Nolikums - www.visc.gov.lv
Preiļu novada BJC

07.04. 13:00 – 19:00

Skola2030 konference,,Praktiski.Lietpratībai" Vidzemē

08.04.

Fizikas valsts 72.olimpiādes 3.posms 9.-12.kl.

08.04. 09:00 – 13:00

Individuālas konsultācijas Aglonas PII(Anita Džeriņa, Vita Anspoka)

08.04. 10:00 – 11:00

PII sporta skolotāju kursi (LSSF) Rīga, Latvija

09.04. 09:00 – 13:00

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu "Dzīvais mantojums un lokālo tradīciju daudzveidība" folkloras skolotājiem
4.nodarbība. Rīko VISC tiešsaistē

09.04. 10:00 – 15:00

Skriešanas un sporta soļošanas sacensības pa Preiļu pilsētas ielām "Cīruļputenis-2022" Preiļu KN

09.04. 10:00 – 16:30

PII sporta skolotāju kursi(LSSF) Rīga, Latvija

12.04. 13:00 – 19:00

Skola2030 konference,,Praktiski.Lietpratībai"Zemgalē

13.04.

Ģeogrāfijas valsts 39.olimpiādes 3.posms 10.-12.kl.(LU)

13.04. 10:00 – 12:00

Vācu valodas olimpiādes 8.,9. kl. 2.posms

14.04.

Ģeogrāfijas valsts 39.olimpiādes 3.posms 10.-12.kl.(LU)

19.04.

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs mūsdienu deju pedagogiem (VISC) Tiešsaistē

20.04. 13:00 – 19:00

Skola2030 konference,,Praktiski.Lietpratībai." Rīgā

21.04. 10:00 – 13:00

Preiļu un Līvānu skolu sacensības galda tenisā 1.posms Preiļu BJSS

22.04. 10:00 – 13:30

Olimpiskā diena 2022

23.04. 10:00 – 13:00

21.atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures valsts olimpiāde tiešsaistē

26.04. 10:30 – 13:30

Preiļu un Līvānu novadu skolu sacensības pavasara krosā Preiļu estrāde, 25-, Andreja Paulāna iela 27, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

26.04. 13:00 – 19:00

Skola2030 konference ,,Praktiski.Lietpratībai" Kurzemē

27.04. 10:00 – 12:00

Valsts olimpiāžu laureātu apbalvošanas pasākums Latvijas Universitātes Lielajā aulā

27.04. 14:00 – 16:00

Valsts olimpiāžu laureātu apbalvošanas pasākums Latvijas Universitātes Lielajā aulā

27.04. 15:00 – 17:00

Izglītojošs un pieredzes apmaiņas tiešsaistes vebinārs “Par pašpārvaldēm starptautiskajā līmenī” pašpārvalžu dalībniekiem un konsultantiem
Monika Daļecka, VISC vecākā referente, tālr.67350813, e-pasts:monika.dalecka@visc.gov.lv
Tiešsaistē

27.04. 16:00 – 18:30

Parka pusstundas skrējiens Preiļu estrāde, 25-, Andreja Paulāna iela 27, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

28.04. 10:00 – 13:00

Preiļu un Līvānu skolu sacensības galda tenisā 2.posms Preiļu BJSS

28.04. 10:00 – 12:00

Valsts olimpiāžu laureātu apbalvošanas pasākums Latvijas Universitātes Lielajā aulā

28.04. 10:00 – 16:00

Latvijas skolotāju pieredzes noslēguma konference,,Virzība.Sadarbība.Atbalsts.Lietpratībai."

28.04. 13:00 – 17:00

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs interešu izglītības vokālo ansambļu vadītājiem
Antra Strikaite, VISC, 67350811, antra.strikaite@visc.gov.lv

28.04. 14:00 – 15:00

Valsts olimpiāžu laureātu apbalvošanas pasākums Latvijas Universitātes Lielajā aulā

29.04.

Skolēnu erudīcijas konkursa,,FIZMIXEksperiments" 8.-9.kl. fināls

29.04. 12:00 – 14:30

Latvijas 75.spartakiāde krosā Saldus, Saldus pilsēta, Latvija

30.04. 13:00 – 15:00

Mazo vokālistu sadziedāšanās koncerts "CĀLIS 2022".
Tēma PAVASARIS. Rīko - Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs
Preiļu KN
Maijs

06.05. 14:00 – 16:00

Novada izglītības iestāžu vadītāju seminārs Preiļu KN

09.05. 09:00 – 12:00

Individuālas konsultācijas Riebiņu PII,,Sprīdītis"

09.05. 15:00 – 17:00

Novada pirmsskolas iestāžu vadītāju sanāksme Preiļu novada Izglītības pārvaldē

10.05.

CE angļu valodā(optimālais līmenis,kombinēti)rakstu un mutvārdu daļa

10.05. 09:00 – 12:00

Individuālas konsultācijas Galēnu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās

10.05. 10:00 – 15:00

Preiļu un Līvānu novadu skolu sacensības vieglatlētikā Preiļu BJSS stadions

11.05. 09:00 – 12:00

Individuālas konsultācijas Rušonas pamatskolas pirmsskolas grupās

11.05. 10:00 – 14:30

Preiļu un Līvānu novadu skolu sacensības vieglatlētikā Preiļu BJSS stadions

13.05.

CE vācu valodā(optimālais līmenis,kombinēti)rakstu un mutvārdu daļa

13.05. 12:00 – 16:00

Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālais sarīkojums (skate) Sutru kultūras nams, Nākotnes ozolu ciems

17.05.

CE latviešu valodā 12.kl.(rakstiski)

17.05. 10:00 – 15:30

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles vieglatlētikā Sporta Aģentūras Stadions, Rēzekne, LV-4601, Latvija

18.05.

Eksāmens 9. kl. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās(centralizēti)

19.05.

Eksāmens 9. kl. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās(mutvārdu daļa)

19.05. 11:00 – 15:00

CSDD jauno velosipēdistu sacensības "Jauno satiksmes dalībnieku forums - 2022"
Dalībnieki jāreģistrē CSDD mājaslapā. Reģistrācija Foruma 1.kārtas sacensībām noslēgsies ne vēlāk kā 2 dienas pirms norises.
Preiļu 2.vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

20.05.

CE matemātikā 12.kl.(rakstiski)

20.05. 18:00 – 20:00

Aglonas bazilikas Kora skolas absolventu sveikšana Baltajā zālē

21.05. 09:00 – 16:00

DALĪBA bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālajā sarīkojumā “PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU 2022” Liepāja, Latvija

23.05.

CE Latvijas un pasaules vēsturē 12.kl.

24.05.

Eksāmens 9.kl. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās(rakstu daļa)

24.05.

Eksāmens 9. kl. latviešu valodā mācībvalodas izglītības programmās

24.05.

CE matemātikā(vispārīgais līmenis vai optimālais līmenis)rakstiski

24.05. 16:00 – 18:00

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra audzēkņu mācību gada NOSLĒGUMA koncerts
Brīvā dabā - Preiļu pludmalē (lietus gadījumā - Preiļu 1.pamatskolas sarīkojumu zālē)

25.05.

Eksāmens 9.kl. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās(mutvārdu daļa)

25.05.

CE ķīmijā 12.kl.(rakstiski)

25.05.

Eksāmens 9. kl. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās(mutvārdu daļa)

25.05. 15:00 – 17:00

Preiļu PII 11.grupas izlaidums

25.05. 15:00 – 17:00

Preiļu PII,,Pasaciņa"14.grupas izlaidums

26.05.

CE latviešu valodā(optimālais līmenis,kombinēti)rakstu daļa

26.05. 10:00 – 12:00

Rimicānu PII izlaidums

26.05. 15:00 – 17:00

Preiļu PII ,,Pasaciņa" 7.grupas izlaidums

27.05.

Eksāmens 9. kl. matemātikā(rakstiski)

27.05.

CE fizikā 12.kl.(rakstiski)

27.05. 10:00 – 12:00

Preiļu PII,,Pasaciņa"19.grupas izlaidums

27.05. 13:30 – 15:30

Aglonas PII izlaidums

28.05. 14:00 – 16:00

Preiļu mūzikas un mākslas skolas izlaidums zālē

30.05.

CE bioloģijā 12.kl.(rakstiski)

31.05.

1.-8.klases un 10.-11.klases izglītojamiem beidzas mācību gads(11.03.2021. MK noteikumi Nr.157)

31.05. 15:00 – 17:00

Preiļu PII,,Pasaciņa"6.grupas izlaidums

31.05. 16:00 – 18:00

Riebiņu PII,,Sprīdītis"izlaidums
Jūnijs

01.06.

CE latviešu valodā(optimālais līmenis,kombinēti)mutvārdu daļa

01.06.

Eksāmens 9.kl.vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles(rakstu daļa)

02.06.

Eksāmens 9. kl. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles(mutvārdu daļa)

02.06.

Eksāmens informātikā(kombinēti) 12.kl.

03.06. 10:00 – 19:00

DALĪBA bērnu tautas deju festivālā “LATVJU BĒRNI DANCI VEDA” Tukums, Tukuma pilsēta, Latvija

06.06.

Eksāmens ģeogrāfijā 12.kl.(rakstiski)

07.06.

Folkloras skolotāju, kopu vadītāju un metodiķu konference "Dzīvais mantojums un tā pārmantošanas aktualitātes"
Rīko Valsts izglītības satura centrs
Tiešsaistē

07.06.

Eksāmens 9. kl. Latvijas vēsturē(rakstiski)

08.06.

Eksāmens ekonomikā 12.kl.(rakstiski)

10.06.

CE mazākumtautību valodā un literatūrā(krievu)mazākumtautību izglītības programmās(rakstiski)

10.06. 11:00 – 17:00

Preiļu 1.pamatskolas izlaidums 9.klasēm

10.06. 17:00 – 19:00

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 9.klases izlaidums skolas aktu zālē

11.06. 16:00 – 18:00

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 12.klases izlaidums skolas aktu zālē

14.06.

9.klases izglītojamiem beidzas mācību gads(11.03.2021. MK noteikumi Nr.157)

15.06. 16:00 – 18:00

Aglonas katoļu ģimnāzijā 9.klases izlaidums

17.06. 16:00 – 18:00

Rušonas pamatskolas 9.klases izlaidums skolas telpās

17.06. 17:00 – 19:00

Riebiņu vidusskolas 9.klases izlaidums skolas āra laukumā

18.06. 15:00 – 21:00

Vārkavas vidusskolas izlaidums 9.klasei un 12.klasei skolas aktu zālē

18.06. 16:00 – 18:00

Salas pamatskolas 9.klases izlaidums zālē

18.06. 16:00 – 18:00

Aglonas vidusskolas 9.klases izlaidums Aglonas brīvdabas estrādē

18.06. 17:00 – 19:00

Preiļu 2.vidusskolas 9.klases izlaidums aktu zālē

18.06. 18:00 – 20:00

Pelēču pamatskolas 9.klases izlaidums Pelēču kultūras namā

18.06. 18:00 – 20:00

Galēnu pamatskolas 9.klases izlaidums

21.06.

12.klases izglītojamiem beidzas mācību gads(11.03.2021. MK noteikumi Nr.157)

22.06. 18:00 – 20:00

Aglonas vidusskolas 12.klases izlaidums Aglonas brīvdabas estrādē
Jūlijs

01.07. 18:00 – 20:00

Riebiņu vidusskolas 12.klases izlaidums Riebiņu KN telpās

09.07. 15:00 – 17:00

Preiļu 2.vidusskolas 12.klases izlaidums aktu zālē
Augusts

05.08.

Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas izlaidums

22.08. 10:00 – 13:00

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas pedagogi aicina piedalīties tiešsaistes meistarklasēs. Pieteikties un ar meistarklašu aprakstu var iepazīties šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=14092

23.08. – 25.08.

Folkloras kopu vadītāju, metodiķu un folkloras skolotāju Vasaras skola Vidzemes un Latgales pedagogiem.
Rīko VISC
Cesvaine, Cesvaines pilsēta, LV-4871, Latvija

23.08. 08:00 – 15:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Rēzeknes ielā 26,Izglītības pārvaldē

25.08. 08:00 – 15:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komitejas sēde Rēzeknes ielā 26,Izglītības pārvaldē

25.08. 10:00 – 13:00

Skola 2030 matemātikas mācību jomas koordinatoru seminārs tiešsaistē

25.08. 10:00 – 13:30

Skola 2030 tiešsaistes seminārs sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatoriem

25.08. 11:00 – 12:00

Tālākizglītības 9.kursi sporta skolotājiem un sporta speciālistiem(LSSF) Laimīte, Bērnu un jauniešu centrs, Sarkandaugavas iela 24, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005, Latvija

25.08. 12:00 – 13:30

Skola 2030 valodu jomas(svešvalodas) koordinatoru tiešsaistes seminārs

25.08. 14:00 – 17:00

Tiešsaistes kursi "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Gsuite for Education vidē/Google Workspace for Education Fundamentals)” (bezmaksas), apraksts un pieteikšanās šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

26.08. 09:00 – 12:00

Skola 2030 tiešsaistes seminārs iekļaujošās izglītības mācību jomas koordinatoriem

26.08. 10:00 – 13:00

Skola 2030 tiešsaistes seminārs pirmsskolas un sākumskolas mācību jomas koordinatoriem

26.08. 10:00 – 11:00

Tālākizglītības 9.kursi sporta skolotājiem un sporta speciālistiem(LSSF) Laimīte, Bērnu un jauniešu centrs, Sarkandaugavas iela 24, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005, Latvija

26.08. 14:00 – 17:00

Tiešsaistes kursi "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Gsuite for Education vidē/Google Workspace for Education Fundamentals)” (bezmaksas), apraksts un pieteikšanās šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

29.08. 11:00 – 11:45

Programmas “Latvijas skolas soma” skolu koordinatoru INFORMATĪVĀ sapulce Tiešsaistē

30.08. 08:00 – 13:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Rēzeknes ielā 26,Izglītības pārvaldē
Septembris

01.09.

Zinību diena

06.09. 15:30 – 17:00

Preiļu novada BJSS telpās sporta skolotāju seminārs par jaunā mācību gada aktualitātēm

08.09. 11:00 – 16:30

IKVD rīkotā tiešsaistes konference par izglītības kvalitāti,,Izglītības monitorings iekļaujošai izglītībai"

13.09. 09:00 – 16:00

Pirmsskolas skolotāju seminārs "Caurviju prasmes" lektore Dina Jaunzeme (6.stundas)
Pieteikties: A.Džeriņa- 25928800 līdz 10.09.2022.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

13.09. 09:30 – 14:30

Preiļu novada skolēnu sporta spēles FUTBOLĀ( 2013.-2014.g.dz. un 2004.-2006.g.dz.) Preiļu BJSS māksl. seg. futbola laukums

13.09. 15:00 – 17:00

Mācību gada atklāšanas vebinārs "Jauns gads līdzdalībā"
Dalībnieki - skolēnu pašpārvalžu atbalsta personas. Uzaicinājuma vēstule izsūtīta skolām.
Tiešsaistē Zoom platformā

14.09. 09:30 – 14:00

Preiļu novada skolēnu sporta spēles FUTBOLĀ( 2007.-2008.g.dz.) Preiļu BJSS māksl.seg.futbola laukums

15.09. 09:30 – 14:00

Preiļu novada skolēnu sporta spēles FUTBOLĀ( 2011.-2012.g.dz.) Preiļu BJSS māksl. seg.futbola laukums

15.09. 11:00 – 15:00

LATVIJAS SKOLĒNU 76. SPARTAKIĀDE VIEGLATLĒTIKĀ PAMATSKOLU KAUSS 2022 un VIDUSSKOLU KAUSS 2022 Saldus Sporta komplekss, skola un stadions, Jelgavas iela 6, Saldus, Saldus pilsēta, LV-3801, Latvija

15.09. 14:00 – 16:00

Novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme tiešsaistē

15.09. 14:00 – 17:00

Tiešsaistes kursi "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Gsuite for Education vidē/Google Workspace for Education Fundamentals)” (bezmaksas), apraksts un pieteikšanās šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

16.09. 09:30 – 14:00

Preiļu novada skolēnu sporta spēles FUTBOLĀ( 2009.-2010.g.dz.) Preiļu BJSS māksl.seg.futbola laukums

16.09. 14:00 – 17:00

Tiešsaistes kursi "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Gsuite for Education vidē/Google Workspace for Education Fundamentals)” (bezmaksas), apraksts un pieteikšanās šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

22.09. 15:00 – 17:00

VIAA rīkotais tiešsaistes seminārs atbildīgajiem par karjeras izglītību par KARJERAS NEDĒĻAS pasākumiem

23.09. 11:00 – 15:30

Atlases sacensības pludmales volejbolā, gatavojoties ISF pasaules čempionātam 2023.gadā (2008.-2010.) Sigulda, Siguldas pilsēta, LV-2150, Latvija

26.09. 14:00 – 16:00

SEMINĀRS (1) izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem Preiļu bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

27.09. 09:00 – 14:30

Skatuviskās tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju repertuāra apguves seminārs
Rīko VISC. Semināra plānotā norise - informācija par latviešu skatuviskās tautas dejas žanra aktualitātēm 2022./2023.mācību gadā; jaundeju apguves metodika 1.-12.klašu deju kolektīviem.
PIKC “Rīgas Tehniskā koledža”, Braslas ielā 16, Rīgā

28.09. 10:00 – 15:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā( 2004.-2006.g.dz.) Daugavpils, Latvija

28.09. 10:00 – 16:00

Skola2030 rīkotais klātienes seminārs Rīgā dabaszinātnes jomas koordinatoriem

28.09. 10:00 – 16:00

Skola 2030 rīkotais klātienes seminārs novada latviešu valodas jomas koordinatoriem

28.09. 10:00 – 16:00

Skola2030 rīkotais klātienes seminārs Rīgā tehnoloģijas un dizaina jomas koordinatoriem

29.09.

VIAA rīkotais tiešsaistes semināru cikla,,Stunda nozarē" 1.seminārs par e-komercijas un e-mārketinga jautājumiem

30.09. 11:00 – 14:00

Eiropas skolu sporta diena skolās. Latvijas Skolēnu 76.spartakiāde rudens krosa stafetes Preiļu parka estrāde, Andreja Paulāna iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija
Oktobris

03.10.

03.-07.10.2022.-PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS NEDĒĻA. Mūžizglītība. Dzīves prasmes.Veselība.

03.10. 11:00 – 12:00

Tēma: Eiropas pieaugušo izglītības platformas EPALE iespējas. ERASMUS+ PROGRAMMU IESPĒJAS skolās un neformālajā izglītībā" tiešsaistes platformā ZOOM -lektore Ilze Ondzule,EPALE Latvija reģionālā koordinatore Latgalē,Daugavpils pilsētas IP Izglītības atbalsta nodaļas izglītības metodiķe pieaugušo izglītībā.

03.10. 14:30 – 15:30

VISC rīkotais tiešsaistes seminārs par aktualitātēm mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā

03.10. 16:00 – 18:00

Preiļu novada mācību jomu koordinatoru sanāksme Izglītības pārvaldes zālē

04.10. 14:00 – 16:30

Tēma:,,Mūžu dzīvo,mūžu mācies. Karjera-izglītības,darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā"-lektore IP speciāliste Solvita Ķibere. Tēma:,,NVA piedāvājumi novada iedzīvotājiem"-lektore NVA karjeras konsultants Inga Putāne.Tēma:,,Jaunās tendences veselības profilakses jomā. Uzturs,fiziskās aktivitātes,skaistums un labklājība"-lektore uztura un sporta trenere Lilita Kivleniece. Tēma:Resursi un piedāvājumi interešu izglītībai"-lektore Preiļu Galvenās bibliotēkas mācību centra vadītāja Ilga Lozda.Praktiskās nodarbības ar Intu Reču. Vieta-PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA(Kārsavas iela 4,Preiļi)

05.10. 10:00 – 16:00

Skola2030 rīkotais klātienes seminārs Rīgā novadu izglītības tehnoloģiju jomas koordinatoriem un izglītības tehnoloģiju mentoriem,kuri pārstāv novada līmeni

05.10. 14:00 – 15:30

Latvijas bankas vecākās finanšu pratības speciālistes Aijas Brikšes lekcija,,Es un mana nauda"tiešsaistē.

Lai pievienotos sapulcei, noklikšķiniet šeit

 

Sapulces ID: 384935 838 752
Ieejas kods: sTb553 

06.10. 15:00 – 18:30

Skola2030 organizētās tiešsaistes nodarbības padziļināto kursu skolotājiem(programmēšana II)

06.10. 15:00 – 18:30

Skola2030 organizētās tiešsaistes nodarbības padziļināto kursu skolotājiem(dizains un tehnoloģijas II

06.10. 15:30 – 17:00

Tēma:,,Mūžu dzīvo,mūžu mācies. Karjera-izglītības,darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā"-lektore IP speciāliste Solvita Ķibere. Tēma: NVA piedāvājumi novada iedzīvotājiem"-lektore NVA karjeras konsultants Inga Putāne. Tēma:,,Jaunās tendences veselības profilakses jomā.Uzturs,fiziskās aktivitātes,skaistums un labklājība"-lektore uztura un sporta trenere Lilita Kivleniece. Tēma:,,Resursi un piedāvājumi interešu izglītībai"-lektore Preiļu Galvenās bibliotēkas mācību centra vadītāja Ilga Lozda. Praktiskās nodarbības ar Intu Reču. Vieta-RUŠONAS TN(Aglonas iela 2,Aglonas stacija,Rušonas pagasts).

07.10. 11:00 – 15:00

Latvijas skolēnu 76.spartakiāde volejbolā( 2003.-2006.) Kokneses Sporta centrs, Parka iela 27a, Koknese, Kokneses pagasts, LV-5113, Latvija

07.10. 15:00 – 16:30

Tēma:,,Mūžu dzīvo,mūžu mācies.Karjera-izglītības,darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā"-lektore IP speciāliste Solvita Ķibere. Tēma:NVA piedāvājumi novada iedzīvotājiem."-lektore NVA karjeras konsultants Inga Putāne. Tēma: ,,Jaunās tendences veselības profilakses jomā. Uzturs,fiziskās aktivitātes,skaistums un labklājība"-lektore uztura un sporta trenere Lilita Kivleniece. Tēma,,Resursi un piedāvājumi interešu izglītībai"-Preiļu Galvenās bibliotēkas mācību centra vadītāja Ilga Lozda.Praktiskā nodarbība ar Intu Reču. Vieta- UPMALAS PAGASTA PĀRVALDE(Skolas iela 5,Upmala),pieteikt tēmu Dagnijai Dudarjonokai e-pastā dagneja@gmai.com

11.10. 08:30 – 13:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde( Izglītības pārvaldē,Rēzeknes ielā-26)

11.10. 14:00 – 16:00

VIAA rīkotais tiešsaistes seminārs izglītības iestādēm par anketas aizpildīšanu-detalizētu izvērtējumu par projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu bijušajās izmēģinājumskolās

12.10. 10:00 – 16:00

Skola2030 rīkotais klātienes seminārs plašāka skolēna izglītības pieredze mācību jomas koordinatoriem(Atta centrā,Krasta ielā 60,Rīgā)

12.10. 10:00 – 16:00

Skola2030 rīkotais klātienes seminārs novadu veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatoriem Rīgā

13.10. 10:00 – 15:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā( 2008.-2009.g.dz.) Balvi, Balvu pilsēta, LV-4501, Latvija

14.10. 10:00 – 18:00

Latvijas fizikas skolotāju asociācijas organizēta 24.konference Valmieras Valsts ģimnāzijā.

15.10. 09:00 – 13:30

Latvijas fizikas skolotāju asociācijas organizētā 24.konference(Valmieras Valsts ģimnāzijā)

17.10.

No 17.10.-21.10.2022. izglītības iestādēs 10.jubilejas KARJERAS NEDĒĻA

19.10. 10:30 – 15:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā( 2009.-2010.g.dz.) Balvi, Balvu pilsēta, LV-4501, Latvija

19.10. 13:00 – 18:00

Skola2030 organizētais Latgales reģiona skolotājiem ieviešanas seminārs klātienē. Vieta: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā(Dzirnavu ielā 3a,Rēzeknē)

20.10. 13:00 – 14:00

VIAA rīkotā diskusija jauniešiem,,Kādas superspējas veidos manu nākotni?"