Izglītības pasākumu plāns

2023. gads

Janvāris

04.01. 10:00 – 14:00

Seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem "Latviešu valodas un literatūras apguve 8.un 9.klasē atbilstoši jaunajam standartam". Reģistrēties šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Seminārs notiek klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. Lektore Santa Mežvēvere, Ogres izglītības pārvaldes metodiķe latviešu valodasun literatūras jautājumos, Lielvārdes pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. Dalībnieki saņems apliecības par PPKPP (A) apguvi.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

05.01. 11:00 – 15:00

Seminārs ķīmijas, fizikas, bioloģijas, ģeogrāfijas skolotājiem "Vērtēšanas darbu veidošana dabaszinātņu mācību priekšmetos".
Seminārs notiek klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās, lektors Skola2030 vecākais eksperts Mg.paed., Mg.biol. Mihails Basmanovs.
Pieteikties un ar aprakstu iepazīties šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Dalībnieki saņems apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides (A) programmas apguvi.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

10.01.

Latviešu valodas(mazākumtautību izglītības programmām)valsts posma olimpiādes 2.kārta

11.01. 10:00 – 15:00

PREIĻU NOVADA JAUNO VIEGLATLĒTU SACENSĪBU “ MAZĀ BALVA ”2.posms Preiļu 2.vidusskolas manēžā

12.01. 10:00 – 13:00

Ķīmijas valsts olimpiādes 9.-12.kl. 2.posms(novada)

13.01.

Vācu valodas olimpiādes 10.-12.kl. 3.posma(valsts)1.kārta

16.01. 10:00 – 15:00

Informātikas valsts olimpiādes 8.-10. kl.,11.-12. kl. 2. posms(novada)

16.01. 14:00 – 16:00

Informatīvais tiešsaistes seminārs (2) direktora vietniekiem plašākas skolēnu izglītības pieredzes jomā un programmas "Latvijas skolas soma" koordinatoriem Tiešsaistē

18.01. 10:00 – 14:00

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Telpu futbolā (10.-12.kl.gr.) Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

20.01. 10:00 – 13:00

Fizikas valsts 73.olimpiādes 9.-12.kl. 2.posms(novada)

23.01. 10:00 – 13:00

Ekonomikas valsts 24.olimpiādes 10.-12. kl. 2.posms(novada)

24.01. 10:00 – 15:00

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Galda tenisā 1.posms (3 vecuma grupas) Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

25.01. 09:00 – 17:00

Bioloģijas olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms(valsts)

26.01. 09:00 – 17:00

Bioloģijas olimpiādes 9.-12. kl. 3.posms(valsts)

26.01. 10:00 – 14:00

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Telpu futbolā( 8.-9.kl.gr.) Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

27.01. 09:00 – 16:00

Bioloģijas olimpiādes 9.-12. kl. 3.posms(valsts)

28.01.

Preiļu ROBOTIKAS čempionāts 2023

Rīko Preiļu Robotikas klubs sadarbībā ar Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāziju. Robotu reģistrācija līdz 24.01.2023.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

31.01. 10:00 – 11:00

Seminārs skolām Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā par Preiļu novada projekta,,Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9.klasēm"( Projekta nr. 8.1.2.0/22/I/001) Acer Chromebook portatīvo datoru nodošanu

31.01. 15:00 – 16:00

VIAA organizēts desmitais tiešsaistes seminārs,,Stunda nozarē" karjeras konsultantiem un karjeras attīstības atbalsta speciālistiem par ūdenssaimniecības lomu tautsaimniecības nozaru attīstībā
Februāris

01.02. 10:00 – 14:00

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Telpu futbolā( 6.-7.kl.gr.) Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

01.02. 10:00 – 13:00

Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 11.-12.kl. 2.posms(novada)

01.02. 10:00 – 15:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles Basketbolā(2007.-2008.dz.g.) Līvānu 1. vidusskola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija

03.02. 09:30 – 14:30

Matemātikas valsts 73.olimpiādes 9.-12.kl. 2.posms(novada)

07.02. 10:00 – 14:30

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Telpu futbolā(4.-5.kl.gr.) Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

07.02. 10:00 – 13:00

Ģeogrāfijas valsts 40.olimpiādes 10.-12.kl. 2.posms(novada)

08.02. 10:00 – 13:30

Preiļu novada izglītības iestāžu vadītāju seminārs Preiļu Galvenās bibliotēkas telpās

09.02. 10:00 – 15:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles Basketbolā(2004.-2006.dz.g.) Rēzeknes sporta skola, Atbrīvošanas Aleja 95, Rēzekne, LV-4601, Latvija

09.02. 10:00 – 13:00

Latviešu valodas valsts 49.olimpiādes 8.-9.kl. 2.posms(novada)

10.02.

Angļu valodas valsts 52.olimpiādes 10.-12. kl. 3.posma 2.kārta

13.02.

Vēstures valsts 29.olimpiādes 10.-12. kl. 3.posms(valsts)

13.02. 18:00 – 20:00

Preiļu Izglītības pārvaldes un Vecāku biedrības,,Pūces māja"organizētā Grozu tamborēšanas meistarklase kopā ar Intu Reču Vārkavas Tautas namā

14.02.

DALĪBA Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā “NO BAROKA LĪDZ ROKAM” Rēzekne, Latvija

14.02. 10:30 – 14:00

Vēstures valsts 29.olimpiādes 9.kl. 3.posms(valsts)

15.02. 10:00 – 15:00

PREIĻU NOVADA JAUNO VIEGLATLĒTU SACENSĪBU “ MAZĀ BALVA ” 3.posms Preiļu 2.vidusskolas manēžā

15.02. 10:00 – 15:00

Pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru seminārs Rīgā ,,Pieaugušo izglītības koordinatora darbs pašvaldībā"

16.02. 10:00 – 14:00

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Telpu futbolā(2.-3.kl.gr.) Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

17.02.

Vācu valodas valsts 53.olimpiādes 10.-12. kl. 3.posms(valsts)

17.02.

Izglītības iespēju izstāde,,Izglītība un Karjera 2023" Rēzeknē

Aicina piedalīties izglītības iestāžu8.-12.klašu audzēkņus un citus interesentus iepazīties un uzzināt vairāk parprofesionālās un augstākās izglītības iespējām, satikties ar skolu pārstāvjiem,citiem jauniešiem , kā arī kopā izvēlēties savu iespējamo nākotnes profesiju unmācību vietu. Pieteikšanās izglītības  iestādēm līdz 10.02. e-pasts solvita.kibere@preili.lv

 

18.02.

DALĪBA folkloras kopu vadītāju profesionālās pilnveides kursos (24 h) “Dzīvais mantojums un lokālo tradīciju daudzveidība II”. 2.nodarbība.
Rīko Valsts izglītības satura centrs
Tiešsaistē

20.02.

No 20.02.-27.03.2023.Preiļu novada Izglītības pārvalde piedāvā neformālās izglītības programmu-Mācies atvērt pasauli!- ,,Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā"

Pieteikšanās kursiem, rakstot uz e-pasta adresi: solvita.kibere@preili.lv vai zvanot uz tālruņiem: 261612423, 29991263.

Pieteikšanās kursiem atvērta līdz 15.02., aizpildot saiti: https://docs.google.com/forms/d/1bPxJB-hT-2ldwNgZr0edJ06ff9W8x5Rh41QabzNqd-I/edit

 

https://saite.lv/tLI

20.02.

20.02.2023.-24.02.2023. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasē

20.02.

Filozofijas valsts 9.olimpiādes 10.-12.kl. 3.posms(valsts)

20.02.

20.02.-24.02.2023. Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasē

21.02. 10:00 – 14:00

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Tautas bumbā (2011.g.dz.un jaunāki) Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

22.02.

Beidzas PIETEIKUMA ANKETU iesniegšana dalībai Vokālās mūzikas konkursa “BALSIS 2023” 1.kārtā.

22.02. 10:00 – 15:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles Basketbolā(2011.-2012.dz.g.) Krāslava, Krāslavas pilsēta, LV-5601, Latvija

23.02.

Ekonomikas valsts 24.olimpiādes 10.-12. kl. 3.posms(valsts)

24.02. 10:00 – 15:00

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Galda tenisā 2.posms (3 vecuma grupas) Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

24.02. 10:30 – 14:00

Preiļu novada Izglītības pārvaldes un Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra pasākums,,Maskošanās tradīcijas Latvijā" izglītības iestāžu folkloras kopām Vārkavas pamatskolā

·       Meistarklase ar Aīdu Rancāni un folkloras kopu “Grodi”

·       Latviešu tradicionālo masku izgatavošana

·       Meteņu rotaļas un danči

27.02.

27.02.-03.03.2023. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasē

28.02. 09:00 – 10:30

"top!kauss"19.kausa izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā 2.grupa 2003.-2006.g.dz.meitenēm Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

28.02. 10:30 – 12:00

"top!kauss"19.kausa izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā 1.grupa 2003.-2006.g.dz.zēni Preiļu novada BJSS
Marts

01.03.

Informātikas valsts 36.olimpiādes 8.-12. kl. 3.posms(valsts)

01.03. 10:00 – 14:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles Tautas bumbā(2011.-2012.dz.g.) Ludza, Ludzas pilsēta, LV-5701, Latvija

01.03. 11:00 – 14:00

Vokālās mūzikas konkurss "BALSIS 2023". 1.kārta.
Pieteikuma anketas jāiesniedz līdz 22.02.2023. - preilubjc@preili.lv
JEPVĢ sarīkojumu zālē

02.03.

Informātikas valsts 36.olimpiādes 8.-12. kl. 3.posms(valsts)

02.03. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Preiļu Izglītības pārvaldes zālē,Rēzeknes ielā 26(Informācija saziņai -Anita Džeriņa t.25928800)

03.03.

Informātikas valsts 36.olimpiādes 8.-12.kl. 3.posms(valsts)

03.03. 10:00 – 18:00

28."Vārkavas balvas" izcīņa vieglatlētikas trīscīņā Vārkavas pamatskola, Upmala, Vecvārkava, Upmalas pagasti, LV-5335, Latvija

03.03. 11:00 – 16:00

Latvijas skolu 76.spartakiādes finālsacensības TAUTAS BUMBĀ Sporta centrs, Tērvetes iela 10, Dobele, Dobeles pilsēta, LV-3701, Latvija

06.03.

06.03.-10.03.2023. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasē

06.03.

06.03.2023.-10.03.2023.-Diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasē

06.03. 13:00 – 17:30

Izglītības iniciatīvu centra seminārs Preiļu novada pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem,,Sociālais taisnīgums vietējā kopienā" Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā(pieteikties līdz 03.03.2023.pie A.Džeriņas pa telefonu 25928800)

07.03. 09:00 – 10:30

"top!kauss"19.kausa izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā 4.grupa 2007.-2010.g.dz.meitenēm Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

07.03. 10:30 – 13:00

"top!kauss"19.kausa izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā 3.grupa 2007.-2010.g.dz.zēni Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

07.03. 13:00 – 17:30

Izglītības iniciatīvu centra seminārs Preiļu novada pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem,,Sociālais taisnīgums vietējā kopienā" Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā(pieteikšanās līdz 03.03.2023. pie A.Džeriņas pa telefonu 25928800)

07.03. 15:00 – 18:30

VISC rīkotais tiešsaistes seminārs skolotājiem un skolēniem par 9.klases valsts pārbaudes darbiem( Facebook lapā)

08.03.

Ķīmijas valsts 64. olimpādes 9.-12.kl. 3.posms(valsts)

08.03. 15:00 – 18:30

VISC rīkotais tiešsaistes seminārs skolēniem un skolotājiem par optimālā un vispārējā līmeņa valsts pārbaudes darbiem(Facebook lapā)

09.03.

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate (Latgales un Vidzemes novadu pūtēju orķestri) Madonas Kultūras nams, Raiņa iela 12, Madona, Madonas pilsēta, LV-4801, Latvija

09.03.

Ķīmijas valsts 64.olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms (valsts)

09.03. 12:00 – 18:30

VISC rīkotais tiešsaistes seminārs skolēniem un skolotājiem par augstākā līmeņa valsts pārbaudījumiem(Facebook lapā)

09.03. 12:00 – 18:00

Latvijas Universitātes Pedagoģijas,psiholoģijas un mākslas fakultātes Pirmsskolas un sākumskolas nodaļas rīkotā metodiskā konference,,Pieredze. Sadarbība. Nākotne"

Lūgums apstiprināt savu dalību metodiskā konferencē,veicot reģistrāciju līdz 6. martam, izmantojot norādīto saiti: https://forms.gle/S5mdurq8fKwF2Frk6

10.03.

Reģionu ZPD konference

13.03. – 17.03.

13.03.2023.-17.03.2023.Izglītojamo pavasara brīvdienas(MK noteikumi Nr. 41 no 18.01.2022.)

13.03. 10:00 – 17:00

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas rīkotā reģionālā konference ,,Radošās laboratorijas projektos un mācību procesā" Rēzeknē,Atbrīvošanas alejā 90

Pieteikšanās termiņš – šī gada 8. marts (plkst. 9:00), aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē. Katrs dalībnieks aizpilda savu anketu, arī ja piesakās vairāki no vienas iestādes. Dalība konferencē ir bezmaksas.

14.03. – 16.03.

No 14.-16.martam 12 vebināru cikls “SOMA – skolotāja palīgs mācīšanā”

Mācību platformas SOMA veidotāji aicina skolotājus, metodiķus un izglītības ekspertus no visas Latvijas izmantot iespēju un brīvlaika nedēļā no 14.-16.martam piedalīties 12 vebināru ciklā “SOMA – skolotāja palīgs mācīšanā.”kuros iepazīstināsim ar saturu un funkcionalitāšu pieejamību dažādos mācību priekšmetos.

Plašāka informācija par vebināru saturu, mērķiem un skatīšanās saites šeit: https://jaunumi.lielvards.lv/iepazīsti-platformu-soma-divpadsmit-bezmaksas-vebināru-ciklā-3ad41844656b

16.03. 10:00 – 12:30

Preiļu novada latviešu valodas skolotājiem J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā 22. kab. praktisks seminārs par gatavošanos centralizētajiem eksāmeniem

17.03. 10:00 – 12:00

Valsts SIA,,Rīgas Tūrisma un radošās industrijas Tehnikums" Preiļu struktūrvienība aicina interesentus uz Atvērto durvju dienas pasākumu,,SAPŅO.RĪKOJIES.SASNIEDZ."


Atvērto durvju dienai  "SAPŅO. RĪKOJIES. SASNIEDZ." nepieciešama iepriekšēja reģistrācija, kura iespējama šeit: https://forms.office.com/e/HDTv6TCHVq Pasākums Preiļu struktūrvienībā norisināsies divās kārtās no Plkst. 10.00 un 14.00.

21.03. 10:00 – 15:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles Basketbolā(2009.-2010.dz.g.) Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija

22.03. 10:00 – 14:30

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Florbolā (2009.-2010.g.dz.) Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

23.03.

Fizikas valsts 73.olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms(valsts)

23.03. 13:00 – 15:00

Atklātā stunda Eiropas vēstnieku skolas ietvaros "Līdzdalība vēlēšanās" un Profesionālās pilnveides kursi Preiļu un Līvānu novada sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotājiem "Latvija Eiropā un Eiropa Latvijā" Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

24.03. 10:00 – 13:00

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Florbolā (2006.-2004.g.dz.) Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

27.03. 14:00 – 16:00

Informatīvais tiešsaistes seminārs (3) direktora vietniekiem plašākas skolēnu izglītības pieredzes jomā un programmas "Latvijas skolas soma" koordinatoriem Tiešsaistē

28.03.

DALĪBA Stāstnieku konkursa "ANEKDOŠU VIRPULIS 2023" pusfinālā Dienvidlatgalē Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija

29.03. 12:00 – 14:00

Preiļu novada bērnu tautas deju kolektīvu radošais koncerts "MAN LUSTĪGA DZĪVOŠANA" Riebiņu kultūras nams

30.03. 11:00 – 14:00

Skolēnu SKATUVES RUNAS priekšnesumu video konkursa 1.kārta
Notiek KLĀTIENĒ.
Preiļu bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

31.03.

DALĪBA tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija 2023”, tradicionālās dejošanas konkursa “Vedam danci 2023” un tradicionālās muzicēšanas konkursa “Klaberjakte 2023” pusfinālā Dienvidlatgalē Līvānu 1. vidusskola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija

31.03.

Valsts ZPD konference

31.03. 10:00 – 14:30

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Florbolā (2007.-2008.g.dz.) Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

31.03. 14:00 – 16:00

Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursa un tērpu skates "Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi" 1.kārta - "PREIĻU toņi un pustoņi" Preiļu bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija
Aprīlis

01.04. 10:00 – 14:00

DALĪBA Stāstnieku konkursa "ANEKDOŠU VIRPULIS 2023" finālā
Piedalās Vārkavas pamatskolas un Riebiņu vidusskolas folkloras kopu dalībnieki.
Rīgas Latviešu biedrības nams, Merķeļa iela 13, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija

03.04. 09:00 – 14:00

Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 11.-12. kl. 3.posms(valsts)

04.04. 10:00 – 16:00

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma rīkotā 24.atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde,,PIENA CEĻŠ" 6.-7.kl.,8.-9.kl.,10.-12.kl.sk.

04.04. 10:00 – 16:00

Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē notiks nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia2023

05.04. 10:00 – 16:00

Rīgā,Ķīpsalas izstāžu hallē notiks nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia2023

05.04. 10:00 – 15:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles Florbolā(2007.-2008.dz.g.) Malta, Rēzekne, LV-4601, Latvija

05.04. 11:00 – 12:30

Valsts izglītības satura centra rīkotais seminārs ZOOM tiešsaistē Izglītības pārvalžu speciālistiem un izglītības iestāžu vadītājiem

05.04. 13:00 – 16:00

Skola2030 rīkotais tiešsaistes seminārs-dalīšanās pieredzē iekļaujošās izglītības mācību jomas koordinatoriem

05.04. 14:30 – 17:30

Skola2030 rīkotais tiešsaistes seminārs-dalīšanās pieredzē kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas koordinatoriem

06.04.

Matemātikas valsts 73.olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms(valsts)

06.04. 10:00 – 15:00

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Badmintonā (3 vecuma grupas) Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

08.04. 10:45 – 15:45

Latvijas skolu 76.spartakiādes finālsacensības DAMBRETĒ Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola, Pilskalna iela 26, Bauska, Bauskas pilsēta, LV-3901, Latvija

11.04. 09:00 – 12:00

Skola2030 rīkotais tiešsaistes seminārs-dalīšanās pieredzē pirmsskolas mācību jomas koordinatoriem

11.04. 14:00 – 17:00

Skola2030 rīkotais tiešsaistes seminārs-dalīšanās pieredzē sākumskolas mācību jomas koordinatoriem

11.04. 14:30 – 17:30

Skola2030 rīkotais tiešsaistes seminārs-dalīšanās pieredzē svešvalodu skolotājiem

11.04. 14:30 – 17:30

Skola2030 rīkotais tiešsaistes seminārs-dalīšanās pieredzē tehnoloģijas mācību jomas koordinatoriem

12.04. 10:00 – 12:00

Vācu valodas 52.olimpiāde 8.klases izglītojamiem (2.posms)

12.04. 13:00 – 17:30

Izglītības iniciatīvu centra rīkotais seminārs-kursi Preiļu novada pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem,,Izglītības iestādes sadarbība ar ģimenēm un vietējo kopienu" J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas konferenču zālē

12.04. 14:00 – 17:00

Skola2030 rīkotais tiešsaistes seminārs-pieredzes apmaiņa latviešu valodas mācību jomas koordinatoriem

12.04. 14:00 – 17:00

Skola2030 rīkotais tiešsaistes seminārs-pieredzes apmaiņa veselības un fiziskās aktivitātes,dabaszinātnes,izglītības tehnoloģijas,plašākas skolēna izglītības pieredzes mācību jomas koordinatoriem

12.04. 14:30 – 17:30

Skola2030 rīkotais tiešsaistes seminārs-pieredzes apmaiņa matemātikas mācību jomas koordinatoriem

12.04. 14:30 – 17:00

Tiešsaistes seminārs sociālās un pilsoniskās jomas koordinatoriem

12.04. 14:30 – 17:30

Skola2030 rīkotais tiešsaistes seminārs-pieredzes apmaiņa sociālās un pilsoniskās jomas koordinatoriem

13.04. 10:00 – 15:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles Florbolā(2011.-2012.dz.g.) Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

13.04. 10:00 – 17:00

Ģeogrāfijas valsts 40.olimpiādes 10.-12.kl. 3.posms(valsts)

13.04. 13:00 – 17:30

Izglītības iniciatīvu centra rīkotais seminārs-kursi Preiļu novada pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas konferenču zālē.

14.04. 10:00 – 15:00

Ģeogrāfijas valsts 40.olimpiādes 10.-12.kl. 3.posms(valsts)

14.04. 10:00 – 13:00

Preiļu novada vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.klašu skolēniem Preiļu 1.pamatskolā

14.04. 11:00 – 13:00

Izglītības pārvaldes rīkotā novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

14.04. 17:00 – 19:00

Mazo vokālistu sadziedāšanās konkurss "PREIĻU CĀLIS 2023" Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas sarīkojumu zāle

15.04. 10:00 – 15:00

DALĪBA tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija 2023” un tradicionālās dejošanas konkursa “Vedam danci 2023” finālos Rīga, Latvija

16.04. 10:00 – 18:30

Fināls"top!kaus" volejbolā vispārizglītojošo skolu komandām visā Latvijā Olimpiskā Skonto halle, Emiļa Melngaiļa iela 1A, Centra rajons, Rīga, LV-1010, Latvija

18.04. 09:00 – 14:00

Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 3.posms 8.un 9.klasēm Rīgā

18.04. 10:00 – 15:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles Florbolā(2009.-2010.dz.g.) Rēzeknes novads, Maltas daudzfunkcionālajā zālē

18.04. 10:00 – 14:30

Skola2030 rīkotais mācību satura ieviešanas seminārs pašvaldību Izglītības pārvalžu vadītājiem un speciālistiem(tiešsaistē)

18.04. 11:00 – 13:00

Informatīvais seminārs par tautas deju festivāla “Latvju bērni danci veda” Preiļos sagatavošanu un norisi.
Projekta vadītāja - Zanda Mūrniece (VISC). Festivāla koordinatore - Aija Caune (Preiļu novada BJC)
Tiešsaistē

19.04.

Mazais KORU fetivāls Preiļu mūzikas un mākslas skola

20.04. 10:00 – 13:00

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Pavasara krosā (4-as vecuma grupas)

20.04. 14:00 – 14:30

DALĪBA Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursa un tērpu skates "Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi" 2.kārtā - "LATGALES toņi un pustoņi"
Mākslas darbu konkurss.  Tērpu kolekciju skate
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, Rīgas 8, Daugavpils, LV-5401, Latvija

21.04. – 22.04.

DALĪBA XVI Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivālā ".. un es iešu un iešu!" Valmiera

21.04. 10:00 – 12:00

Olimpiskā diena 2023

21.04. 10:00 – 14:00

Latvijas Skolēnu 76. spartakiāde FLORBOLĀ( 2007.-2009.) Ķekavas vidusskolas sporta komplekss, Nākotnes iela 1A, Ķekava, Ķekavas pagasts, LV-2123, Latvija

21.04. 12:00 – 14:00

Latvijas Skolēnu 76. spartakiāde vieglatlētikas krosā Saldus, Saldus pilsēta, LV-3801, Latvija

22.04.

Latvijas Robotikas čempionāta Daugavpils posms „ROBOTIKA DAUGAVPILS” Daugavpilī, Daugavpils Iespēju vidusskola, Valkas iela 4

24.04.

24.04-03.05.2023.Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 9.klasē(90 minūtes)

26.04. 10:00 – 14:30

Latvijas Skolēnu 76. spartakiāde FLORBOLĀ( 2009.-2011.) Ķekavas vidusskolas sporta komplekss, Nākotnes iela 1A, Ķekava, Ķekavas pagasts, LV-2123, Latvija

27.04. 10:00 – 15:00

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Vieglatlētikā (4-as vecuma grupas) Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

27.04. 10:30 – 16:00

DALĪBA Folkloras kopu reģionālajā sarīkojumā – skatē "Tradicionālie amati" Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija

27.04. 16:00 – 17:00

VISC rīkota diskusija par STEM priekšmetu olimpiāžu nākotni(tiešsaistē)

28.04.

Teātra talantu diena.
Rīko - Galēnu pamatskola un teātra pulciņš "Kamolītis"
Galēnu pamatskola, Skolas iela, Galēni, Galēnu pagasts, LV-5311, Latvija

28.04. 10:00 – 15:00

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Vieglatlētikā (4-as vecuma grupas)

28.04. 14:00 – 16:00

METODISKO PĒRLĪŠU PĒCPUSDIENA.
Metodisko ideju pasākums interešu izglītības pedagogiem.
Preiļu novada BJC
Maijs

08.05. 10:00 – 15:00

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Galda tenisā(3 vecuma grupas) Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

10.05. 11:00 – 17:00

Jauno satiksmes dalībnieku foruma 1.kārtas sacensības
Preiļu novads un Līvānu novads. Skolēnus dalībai reģistrē skolotājs CSDD mājaslapā.
Preiļu 2.vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

11.05. 11:00 – 13:00

VISC rīkotais tiešsaistes seminārs izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldības speciālistiem par centralizēto eksāmenu norisi 2022./2023.m.g.

12.05. 11:00 – 15:00

Latvijas skolēnu 76.spartakiāde Vieglatlētikas četrcīņā ( 2009.-2010 g.dz.) Kokneses Sporta centrs, Parka iela 27a, Koknese, Kokneses pagasts, LV-5113, Latvija

12.05. 12:00 – 13:00

Latvijas Skolēnu 76. spartakiāde FLORBOLĀ( 2011.-2013.) Ķekavas vidusskolas sporta komplekss, Nākotnes iela 1A, Ķekava, Ķekavas pagasts, LV-2123, Latvija

13.05.

Robotika un Elektronikas diena 2023. 15. Latvijas Robotikas čempionāta posms RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Zunda krastmala 10, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1048, Latvija

15.05.

Centralizētais eksāmens latviešu valodā(optimālais,augstākais satura apguves līmenis) par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstiski)

16.05. 10:00 – 15:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles Vieglatlētikā(2007.-2008.dz.g.un 2004.-2006.dz.gr.)) Rēzekne, Latvija

17.05.

Centralizētais eksāmens programmēšanā(augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

19.05.

Centralizētais eksāmens sociālās zinātnēs(augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

20.05. – 21.05.

DALĪBA Bērnu un jauniešu folkloras kopu programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" nacionālajā sarīkojumā “Amati un mūsu prasmju attīstības pamati”. Cesvaine, Cesvaines pilsēta, LV-4871, Latvija

22.05.

Centralizētais eksāmens ģeogrāfijā(augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību(rakstu daļa)

23.05.

Centralizētais eksāmens ģeogrāfijā (augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību(praktiskā daļa)

23.05. 14:00 – 16:00

Seminārs Preiļu novada Sociālās un pilsoniskās mācību jomas pedagogiem un vecāko klašu skolēniem -tikšanās ar Eiroparlamenta deputāti Daci Melbārdi Preiļu 1.pamatskolas zālē

24.05.

Centralizētais eksāmens angļu valodā par vispārējo pamatizglītību

24.05.

Centralizētais eksāmens vācu valodā par vispārējo pamatizglītību

24.05. 14:00 – 17:00

Profesionālās kompetences pilnveides un pieredzes apmaiņas SEMINĀRS (4) izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Parka iela 3, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, LV-5305, Latvija

25.05.

Centralizētais eksāmens ķīmijā(augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību(rakstu daļa)

25.05.

Centralizētais eksāmens angļu valodā par vispārējo pamatizglītību(mutvārdu daļa)

25.05.

Centralizētais eksāmens vācu valodā par vispārējo pamatizglītību(mutvārdu daļa)

26.05.

Centralizētais eksāmens ķīmijā(augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību(praktiskā daļa)

26.05.

Centralizētais eksāmens angļu valodā par vispārējo pamatizglītību(mutvārdu daļa)

26.05. 08:00 – 13:00

Preiļu novada pedagoģiski-medicīniskās komisijas sēde( Preiļos,Izglītības pārvaldē,Rēzeknes ielā-26. Informācija pie Anitas Džeriņas -t.25928800)

29.05.

Centralizētais eksāmens 9. kl. latviešu valodā par vispārējo pamatizglītību

29.05.

Centralizētais eksāmens dizainā un tehnoloģijās(augstākais līmenis)par vispārējo vidējo izglītību
Jūnijs

01.06.

Centralizētais eksāmens matemātikā(optimālais)par vispārējo vidējo izglītību

01.06. 09:30 – 20:00

Tautas deju festivāls “LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”
Dalību festivālā pieteikuši 83 tautas deju kolektīvi no Aizkraukles, Augšdaugavas, Cēsu, Jēkabpils,  Ķekavas, Krāslavas, Līvānu, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Saulkrastu, Siguldas novadiem, kā arī no Latvijas valstspilsētām -  Daugavpils, Jelgavas, Rēzeknes un Rīgas.
Preiļu pilsēta, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

02.06.

01.-02.06.Centralizētais eksāmens matemātikā(augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

03.06.

DALĪBA Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursa un tērpu skates “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 3.kārtā Rīgā Rīga, Latvija

05.06.

Centralizētais eksāmens angļu valodā (augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

05.06.

Centralizētais eksāmens angļu valodā(optimālais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

06.06.

Centralizētais eksāmens matemātikā par vispārējo pamatizglītību

06.06. 10:00 – 11:30

Preiļu novada mūzikas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs,,Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas aktualitātes un metodiskais atbalsts" Preiļu Izglītības pārvaldē,Rēzeknes ielā 26, 203. kab.

08.06.

Centralizētais eksāmens vācu valodā (optimālais un augstākais līmenis)par vispārējo vidējo izglītību

08.06. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski-medicīniskās komisijas sēde(Preiļos,Izglītības pārvaldē,Rēzeknes ielā-26. Informācija pie Anitas Džeriņas -t.25928800)

08.06. 10:00 – 11:30

Preiļu novada izglītības iestāžu karjeras izglītības koordinatoru pieredzes apmaiņas seminārs tiešsaistē ZOOM,,Karjeras izglītības jomas aktualitātes un metodiskais atbalsts"

09.06.

Centralizētais eksāmens krievu valodā(augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

09.06. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski-medicīniskās komisijas sēde(Preiļos,Izglītības pārvaldē,Rēzeknes ielā-26. Informācija pie Anitas Džeriņas-t.25928800)

12.06.

12.-13.06. Centralizētais eksāmens bioloģijā(augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

12.06. 16:00 – 18:00

Preiļu novada izglītības iestāžu vadītāju tiešsaistes seminārs

14.06.

Centralizētais eksāmens kultūrā un mākslā(augstākais līmenis)par vispārējo vidējo izglītību

15.06.

Centralizētais eksāmens fizikā(augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

16.06.

Centralizētais eksāmens fizikā (augstākais līmenis)par vispārējo vidējo izglītību

19.06.

Centralizētais eksāmens vēsturē(augstākais līmenis)par vispārējo vidējo izglītību

20.06. 10:00 – 16:00

VISC un IZM rīkotā konference ,,Digitālās transformācijas norise izglītības iestādēs" pašvaldību digitālo komandu pārstāvjiem projekta Nr.8.1.2.0/22/I/001 ,,Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9.klasēm" ietvaros Biznesa augstskolā Turība,Graudu ielā 68, Rīgā.
Augusts

09.08. 10:00 – 12:00

Valsts izglītības attīstības aģentūras Erasmus+ programmas departamenta rīkotais tiešsaistes seminārs par 2023.gada īstermiņa mobilitātes projektu īstenošanu pieaugušo izglītības sektorā

10.08. 10:00 – 17:00

Praktiskais seminārs,,Metožu karuselis"(Rīga,MONIKA Centrum Hotels)

Praktiskais seminārs izglītības unjaunatnes darbiniekiem, mācību vadītājiem, sociālajiem darbiniekiem,psihologiem un citiem interesentiem, kurā būs iespējams iepazīties ar vairāknekā 50 dažādām izglītojošām spēlēm, neformālās izglītības metodēm un citiematbalsta materiāliem, un to izmantošanu mācību un darba procesā. Semināra cena iekļauj pilnas dienas semināra apmeklējumu un dalību 3praktiskajās darbnīcās, kafijas pauzi, apliecību un īpaši semināram sagatavotospēļu un metožu katalogu.
Jautājumu gadījumā sazināties ar Gintu Salmiņu,e-pasts: metozukaruselis@gmail.com, T. 2925688

14.08. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Izglītības pārvaldes zālē,Rēzeknes ielā 26(Pieteikties pie komisijas vadītājas A. Džeriņas t. 25928800)

15.08. 09:30 – 19:00

Valsts izglītības attīstības aģentūras(VIAA),Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju(LKAAA),Smiltenes tehnikuma rīkotā Nacionālās karjeras atbalsta konference (Smiltenes tehnikumā,Kalnamuiža 10,Smiltenes pagasts))

Visa informācijapar konferenci šeit: https://euroguidance.viaa.gov.lv/course/view.php?id=13 (reģistrēšanās anketa, programmasprojekts, meistarklašu un darbnīcu apraksti)

 

16.08. 08:00 – 13:30

Valsts izglītības attīstības aģentūras(VIAA) sadarbībā ar Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju(LKAAA) un Smiltenes tehnikumu rīkotā Nacionālās karjeras atbalsta konference(Smiltenes tehnikumā,Kalnamuiža 10,Smiltenes pagasts)

Visa informācijapar konferenci šeit: https://euroguidance.viaa.gov.lv/course/view.php?id=13 (reģistrēšanās anketa, programmasprojekts, meistarklašu un darbnīcu apraksti)

 

17.08. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Izglītības pārvaldes zālē,Rēzeknes ielā-26(Pieteikties pie komisijas vadītājas A.Džeriņas,t.25928800)

17.08. 11:00 – 13:00

Izdevniecības,,Skolas Vārds"tiešsaistes platformā Zoom mācību līdzekļu prezentācijas un tikšanās ar autoriem

norisināsies visu "Izdevniecības Skolas Vārds"mācību līdzekļu prezentācijas un tikšanās ar autoriem. Tās notiks tiešsaistes platformā Zoom,un lai tajā piedalītos, aicinām reģistrēties ŠEIT.

18.08. 10:00 – 19.08. 18:00

Tālākizglītības kursi izglītības pedagogiem sporta jomā
Rīko LSSF un LSSIC. Vieta BJC Laimīte, Rīgas Puškina licejs
(16 stundas),
Lektori no Lietuvas, Igaunijas, ASV, Vācijas un Latvijas
Pieteikuma anketa :Links : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3-0Ip6jE5Lqnt5q2iCOzadzjsXZ-iJLqAIKf3mKuNQ1ghcA/viewform?usp=sf_link
dalības maksa 60 euro
Sarkandaugavas iela 24, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005, Latvija

18.08. 10:00 – 18:00

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs "Pašpārvalžu konsultantu salidojums"
Sadarbībā ar biedrību "Pašpārvalžu atbalstam".
Jauniešu centrs "Kaņieris", Rīga

21.08.

Valsts izglītības satura centra sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Mūžiglītības centru organizē profesionālās pilnveides 24 st.programmas īstenošanu,,Profesionālās pilnveides meistarklases skolēnu ZPD izstrādei starpdisciplinārā kursa,,Projektu darbs" ietvaros(bezmaksas)

Nodarbības paredzētas klātienē un tiešsaistē  - Rīgā, Daugavpilīun Liepājā.

Norises vietas un datumi:

1.grupa – Rīga 1 / 21. augusts un 23. oktobris(RTU, Ķīpsalā)

2.grupa – Daugavpils / 22. augusts un 26. oktobris(Daugavpils universitāte)

3.grupa – Liepāja / 28. augusts un 24. oktobris(Liepājas universitāte)

4.grupa – Rīga 2 / 29. augusts un 25. oktobris(RTU, Ķīpsalā)

 

Pirmā un trešā apmācību diena notiek klātienē, otrāapmācību diena notiek patstāvīgi  un tiešsaistē,

(tiešsaistesnodarbībai pieteikšanās grafiks būs pieejams pirmajā nodarbību dienā).

 

Lai reģistrētos programmai, lūgums aizpildītpieteikuma formu, norādot korektus personas datus:https: //forms.gle/HyACkjjbY8JfDaos8

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītībassatura centru, pēc sekmīgas programmas apguvesdalībnieki saņems LBTU apliecību.

Papildu informācijai parprofesionālās pilnveides programmu:

Signe Neimane – LBTU MC Tālākizglītības speciāliste
•    E-pasts: signe.neimane@lbtu.lv
•    Telefons: 29337197

22.08. – 24.08.

Folkloras skolotāju un bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju profesionālās pilnveides kursi/Vasaras skola Zasa, Zasas vidusskola

22.08. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde-Izglītības pārvaldes zālē,Rēzeknes iela-26(Pieteikties pie komisijas vadītājas A.Džeriņas-t.25928800)

23.08. 09:00 – 15:00

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktoru un pašvaldības izglītības speciālistu IZGLĪTĪBAS KONFERENCE,,VIENOTI MĒS VIENOTĀ SKOLĀ"( Starptautiskajā izstāžu centrā,Ķīpsalas ielā 8,Rīgā)

Reģistrēties: https://forms.office.com/e/qpAn7HQC40

 

Reģistrācija būs pieejama līdz 2023.gada 21. augustam.

 

23.08. 10:00 – 14:30

Sporta skolotāju dalība Rēzeknes valsts 1.ģimnāzijas rīkotajos profesionālās kompetences pilnveides 6 st. kursos,,Kustību rotaļas un orientēšanās prasmju apguve,īstenojot kompetenču pieeju sākumskolas vecumposmā"(Dzirnavu ielā 3A,Rēzeknē)

Pieteikšanās līdz 11.08.2023.

Reģistrācija:

https://forms.office.com/e/GSF4EBsZ8w

28.08. 10:00 – 16:00

Eiropas Komisijas rīkota izglītības darbinieku konference,,Eiropas Savienība-mūsu ikdienā un mācību stundā"(LU Dabas mājā,Jelgavas ielā 1, Rīgā)

Konferencei reģistrējieties  LĪDZ 17. AUGUSTAM.

 

Dalība konferencē bez maksas, un tās dalībnieki saņemsApliecinājumus (6 h)

Saite uz pieteikšanos: HTTPS://FORMS.GLE/VRQDFF2CTV4BBDE77

28.08. 10:00 – 16:00

IZM tiešsaistes seminārs,,Atbalsts logopēdijas speciālistiem un pirmsskolas izglītības skolotājiem pārejai uz izglītību valsts valodā"

28.08. 14:00 – 16:00

Latvijas Pašvaldību savienības sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju rīkotā ikgadējā videokonference-seminārs par izglītības aktualitātēm 2023./2024.mācību gadā un par Valsts izglītības informācijas sistēmas darbību(VIIS)

28.08. 15:00 – 16:00

Valsts izglītības attīstības aģentūras(VIAA) rīkotais tiešsaistes informatīvs seminārs par karjeras atbalsta īstenošanu 2023./2024.m.g.

Reģistrēšanās saite: https://zoom.us/meeting/register/tJAlc-2grDMvGNEFT41TbIRVMWHwDkB2nNgQ  . Pēc reģistrācijas uz norādīto e –pastu saņemsiet piekļuvi.

 

29.08. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde-Izglītības pārvaldes zālē,Rēzeknes ielā-26(Pieteikties pie komisijas vadītājas A.Džeriņas-t.25928800

29.08. 09:30 – 17:00

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Daugavpils Inovācijas centra,Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes rīkota konference un izglītojošs seminārs pedagogiem,,Izglītojamo lietpratības izkopšana STEAM jomā"(Daugavpils Vienības namā,Rīgas ielā 22a)

Pieteikšanās semināram ir obligāta. Pieteikšanās notiek līdz 27.augustam: https://ej.uz/2ogs

29.08. 10:00 – 12:00

Skola 2030 rīkotais tiešsaistes seminārs pirmsskolas mācību jomas koordinatoriem

29.08. 12:00 – 14:00

Skola 2030 rīkotais tiešsaistes seminārs sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatoriem

29.08. 14:00 – 16:00

Skola 2030 rīkotais tiešsaistes seminārs veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatoriem

29.08. 14:00 – 16:00

Skola 2030 rīkotais tiešsaistes seminārs tehnoloģijas mācību jomas koordinatoriem

30.08. 09:00 – 14:00

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības,Daugavpils Inovāciju centra,Daugavpils Izglītības pārvaldes rīkotā konference un izglītojošs seminārs pedagogiem,,Izglītojamo lietpratības izkopšana STEAM jomā"(Daugavpils Inovāciju centrā,Vienības ielā 30)

Pieteikšanās semināram ir obligāta. Pieteikšanās notiek līdz 27.augustam: https://ej.uz/2ogs

30.08. 10:00 – 13:00

Skola 2030 rīkotais tiešsaistes seminārs matemātikas mācību jomas koordinatoriem

30.08. 11:00 – 13:00

Skola 2030 rīkotais tiešsaistes seminārs dabaszinātnes mācību jomas koordinatoriem

30.08. 12:00 – 14:00

Skola 2030 rīkotais tiešsaistes seminārs kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomas koordinatoriem

30.08. 13:00 – 15:00

Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta tiešsaistes seminārs izglītības iestāžu vadītājiem,pedagogiem u.c.par jaunā 2023./2024.mācību gada aktualitātēm

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, tiešsaistes seminārs būs skatāms tiešraidē VISC Facebook lapā- https://www.facebook.com/viscgovlv, kā arī IKVD Facebook lapā - https://www.facebook.com/IzglitibasKvalitatesValstsDienests, pēc semināra būs pieejams arī semināra ieraksts. Seminārā atspoguļotā informācija un prezentācijas būs pieejamas Valsts izglītības satura centra mājaslapā https://www.visc.gov.lv/lv un Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā https://www.ikvd.gov.lv/lv.

30.08. 14:00 – 16:00

Skola 2030 rīkotais tiešsaistes seminārs svešvalodas mācību jomas koordinatoriem

30.08. 15:00 – 17:00

Skola 2030 rīkotais tiešsaistes seminārs latviešu valodas mācību jomas koordinatoriem
Septembris

01.09.

ZINĪBU DIENA -Sākas 2023./2024.mācību gads!

04.09. 13:30 – 17:00

Iepazīšanās ar izglītības iestāžu sagatavotību jaunajam mācību gadam(pēc grafika)

05.09. 15:00 – 17:00

Preiļu novada izglītības iestāžu karjeras izglītības koordinatoru seminārs,,Karjeras izglītības jomas aktualitātes,metodiskie materiāli un darba plānošana"(Preiļu novada Izglītības pārvaldē 203. kab. ,Rēzeknes iela 26,Preiļi)

06.09. 11:00 – 13:30

Latgales reģiona sporta skolu direktoru un sporta metodiķu sanāksme Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

06.09. 14:00 – 17:00

Iepazīšanās ar izglītības iestāžu sagatavotību jaunajam mācību gadam(pēc grafika)

08.09. 09:00 – 15:00

Iepazīšanās ar izglītības iestāžu sagatavotību jaunajam mācību gadam(pēc grafika)

11.09. 15:00 – 16:00

Seminārs programmas "Latvijas skolas soma" skolu koordinatoriem
Piekļuves saite tiks nosūtīta skolu koordinatoriem uz e-pasta adresi 8.septembra pēcpusdienā.
Tiešsaistē

12.09. 16:00 – 17:00

Metodiskā sanāksme sporta skolotājiem Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

13.09. 09:30 – 13:00

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvās nodaļas organizētā domnīca,,Pirmsskolas izglītības iestāde-starts bērna izaugsmei"(Rēzeknē,Krasta ielā 31,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā,,Zeimuļs")

13.09. 14:00 – 16:00

IZM seminārs novadu izglītības pārvalžu vadītājiem un speciālistiem,kuru pašvaldībās tiek īstenota pāreja uz vienotu skolu(klātienē vai attālināti)

14.09. 10:00 – 12:00

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu SEMINĀRS
Rīko Valsts izglītības satura centrs.
Tiešsaistē

14.09. 15:00 – 16:00

Izglītības un zinātnes ministrijas Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos mentoru grupas saruna ar izglītības iestādēm par atbalstu pedagogiem(attālināti)

16.09.

16.09.-30.11.2023. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno bezmaksas 24 st. pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu,,Skolēnu dažādās vajadzības kā norma izglītības sistēmā"

 

Sīkāka informācija un pieteikšanās iespējama šeit: https://www.rta.lv/muzizglitiba/skolenu-dazadas-vajadzibas-ka-norma-izglitibas-sistema 

18.09. 18:00 – 19:00

Jauno mazpulku vadītāju skola

Ja Jūsu skolā vēl nedarbojas mazpulks, tad iespēja to dibināt un iesaistīties Latvijas Mazpulku aktivitātēs.

18.septembrī 8:00 tiešsaistē “Jauno mazpulku vadītāju skola”, kurā varēs uzzināt, kas ir Mazpulki, mazpulku vērtības un projektu darbs.

Interesentiem pieteikšanās līdz 15.septembrim anketā: https://ej.uz/mazpulku_skola

Iepazīties ar Latvijas Mazpulkiem var mājas lapā: https://mazpulki.lv/

Sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/LatvijasMazpulki

Tiešsaistē

20.09. 11:00 – 15:00

Latvijas skolēnu 77 spartakiāde vieglatlētikā "Vidusskolu kauss"2004.-2007.dz.g. un "Pamatskolu kauss"2008.-2010.dz.g. Saldus Sporta komplekss, Jelgavas iela 6, Saldus, Saldus pilsēta, Saldus novads, LV-3801, Latvija

21.09. 09:00 – 15:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komitejas sēde IP zālē,Rēzeknes ielā 26.(Sazināties ar Anitu Džeriņu-25928800)

21.09. 10:00 – 16:30

IKVD īstenotā ESF projekta,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai jeb PuMPuRS noslēguma konference,,VAKAR.ŠODIEN.RĪT."(Rīgas Latviešu Biedrības nama lielajā zālē,Merķeļa ielā 13,Rīgā)

21.09. 14:00 – 16:00

VISC rīkotais tiešsaistes seminārs Facebook lapā,,Digitālie mācību rīki un materiāli:izmantošanas iespējas speciālajā un iekļaujošajā izglītībā"

22.09. 10:00 – 12:00

Novada izglītības iestāžu vadītāju seminārs tiešsaistē

23.09. 09:00 – 30.09. 10:00

Eiropas skolu sporta dienas skolās

25.09. 14:00 – 16:00

SEMINĀRS (1) izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem Preiļu bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

29.09. 11:00 – 12:00

Latvijas skolēnu 77.spartakiāde rudens krosa stafetes Preiļu parka estrāde, Andreja Paulāna iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija
Oktobris

03.10. 10:00 – 18:00

Tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju repertuāra apguves seminārs, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertam
1.diena. Arī tiešsaistē. Rīko Valsts izglītības satura centrs.
Rīgas Tehniskā koledža, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084, Latvija

04.10. 10:00 – 16:00

Tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju repertuāra apguves seminārs, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertam
2.diena. Arī tiešsaistē. Rīko Valsts izglītības satura centrs.
Rīgas Tehniskā koledža, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084, Latvija

04.10. 10:00 – 16:00

DALĪBA programmas “Latvijas skolas soma” piecgades svētku konferencē
Konference būs skatāma arī tiešraidē kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” mājaslapā www.latvijasskolassoma.lvFacebook lapā un YouTube kanālā, kā arī Latvijas Sabiedrisko mediju portālā LSM.lv.
Splendid Palace, kinoteātris, Elizabetes iela 61, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija

04.10. 10:00 – 13:30

Preiļu novada pašvaldību skolēnu sporta spēles futbolā( 2010.-2011.g.dz.) ATCELTAS!!!
Slikto laikapstākļu dēļ  sacensības tiek atceltas
BJSS māksl. seg.laukumā

05.10. 10:00 – 15:00

VISC rīkotais seminārs novadu plašākas skolēnu izglītības pieredzes jomas koordinatoriem(Viesnīcā,,Tallink Hotel Riga",Elizabetes iela 24,Rīga)

12.10. 10:00 – 13:30

Preiļu novada pašvaldību skolēnu sporta spēles futbolā(2008.-2009.g.dz.)

13.10. 10:00 – 18:00

Latvijas fizikas skolotāju asociācijas organizēta 25.fizikas skolotāju konference Jelgavā

13.10. 11:00 – 15:00

Latvijas skolēnu 77.spartakiāde volejbolā "A"gr.2004.-2007.dz.g.
nelicencētie:1.gr.(4z+2m);2.gr.(2z+4m)
licencētie:    3.gr.(4z+2m);4.gr.(2z+4m)
Kokneses Sporta centrs, Parka iela 27a, Koknese, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113, Latvija