Izglītības pasākumu plāns

2023. gada 29. maijs – 4. jūnijs

29.05.

Centralizētais eksāmens 9. kl. latviešu valodā par vispārējo pamatizglītību

29.05.

Centralizētais eksāmens dizainā un tehnoloģijās(augstākais līmenis)par vispārējo vidējo izglītību

01.06.

Centralizētais eksāmens matemātikā(optimālais)par vispārējo vidējo izglītību

01.06. 09:30 – 20:00

Tautas deju festivāls “LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”
Dalību festivālā pieteikuši 83 tautas deju kolektīvi no Aizkraukles, Augšdaugavas, Cēsu, Jēkabpils,  Ķekavas, Krāslavas, Līvānu, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Saulkrastu, Siguldas novadiem, kā arī no Latvijas valstspilsētām -  Daugavpils, Jelgavas, Rēzeknes un Rīgas.
Preiļu pilsēta, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

02.06.

01.-02.06.Centralizētais eksāmens matemātikā(augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

03.06.

DALĪBA Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursa un tērpu skates “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 3.kārtā Rīgā Rīga, Latvija