Izglītības pasākumu plāns

2023. gada jūnijs

01.06.

Centralizētais eksāmens matemātikā(optimālais)par vispārējo vidējo izglītību

01.06. 09:30 – 20:00

Tautas deju festivāls “LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”
Dalību festivālā pieteikuši 83 tautas deju kolektīvi no Aizkraukles, Augšdaugavas, Cēsu, Jēkabpils,  Ķekavas, Krāslavas, Līvānu, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Saulkrastu, Siguldas novadiem, kā arī no Latvijas valstspilsētām -  Daugavpils, Jelgavas, Rēzeknes un Rīgas.
Preiļu pilsēta, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija

02.06.

01.-02.06.Centralizētais eksāmens matemātikā(augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

03.06.

DALĪBA Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursa un tērpu skates “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 3.kārtā Rīgā Rīga, Latvija

05.06.

Centralizētais eksāmens angļu valodā (augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

05.06.

Centralizētais eksāmens angļu valodā(optimālais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

06.06.

Centralizētais eksāmens matemātikā par vispārējo pamatizglītību

06.06. 10:00 – 11:30

Preiļu novada mūzikas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs,,Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas aktualitātes un metodiskais atbalsts" Preiļu Izglītības pārvaldē,Rēzeknes ielā 26, 203. kab.

08.06.

Centralizētais eksāmens vācu valodā (optimālais un augstākais līmenis)par vispārējo vidējo izglītību

08.06. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski-medicīniskās komisijas sēde(Preiļos,Izglītības pārvaldē,Rēzeknes ielā-26. Informācija pie Anitas Džeriņas -t.25928800)

08.06. 10:00 – 11:30

Preiļu novada izglītības iestāžu karjeras izglītības koordinatoru pieredzes apmaiņas seminārs tiešsaistē ZOOM,,Karjeras izglītības jomas aktualitātes un metodiskais atbalsts"

09.06.

Centralizētais eksāmens krievu valodā(augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

09.06. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski-medicīniskās komisijas sēde(Preiļos,Izglītības pārvaldē,Rēzeknes ielā-26. Informācija pie Anitas Džeriņas-t.25928800)

12.06.

12.-13.06. Centralizētais eksāmens bioloģijā(augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

12.06. 16:00 – 18:00

Preiļu novada izglītības iestāžu vadītāju tiešsaistes seminārs

14.06.

Centralizētais eksāmens kultūrā un mākslā(augstākais līmenis)par vispārējo vidējo izglītību

15.06.

Centralizētais eksāmens fizikā(augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

16.06.

Centralizētais eksāmens fizikā (augstākais līmenis)par vispārējo vidējo izglītību

19.06.

Centralizētais eksāmens vēsturē(augstākais līmenis)par vispārējo vidējo izglītību

20.06. 10:00 – 16:00

VISC un IZM rīkotā konference ,,Digitālās transformācijas norise izglītības iestādēs" pašvaldību digitālo komandu pārstāvjiem projekta Nr.8.1.2.0/22/I/001 ,,Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9.klasēm" ietvaros Biznesa augstskolā Turība,Graudu ielā 68, Rīgā.