Izglītības pasākumu plāns

2023. gada 5. – 11. jūnijs

05.06.

Centralizētais eksāmens angļu valodā (augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

05.06.

Centralizētais eksāmens angļu valodā(optimālais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

06.06.

Centralizētais eksāmens matemātikā par vispārējo pamatizglītību

06.06. 10:00 – 11:30

Preiļu novada mūzikas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs,,Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas aktualitātes un metodiskais atbalsts" Preiļu Izglītības pārvaldē,Rēzeknes ielā 26, 203. kab.

08.06.

Centralizētais eksāmens vācu valodā (optimālais un augstākais līmenis)par vispārējo vidējo izglītību

08.06. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski-medicīniskās komisijas sēde(Preiļos,Izglītības pārvaldē,Rēzeknes ielā-26. Informācija pie Anitas Džeriņas -t.25928800)

08.06. 10:00 – 11:30

Preiļu novada izglītības iestāžu karjeras izglītības koordinatoru pieredzes apmaiņas seminārs tiešsaistē ZOOM,,Karjeras izglītības jomas aktualitātes un metodiskais atbalsts"

09.06.

Centralizētais eksāmens krievu valodā(augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

09.06. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski-medicīniskās komisijas sēde(Preiļos,Izglītības pārvaldē,Rēzeknes ielā-26. Informācija pie Anitas Džeriņas-t.25928800)