Izglītības pasākumu plāns

Piektdiena, 2023. gada 9. jūnijs

09.06.

Centralizētais eksāmens krievu valodā(augstākais līmenis) par vispārējo vidējo izglītību

09.06. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski-medicīniskās komisijas sēde(Preiļos,Izglītības pārvaldē,Rēzeknes ielā-26. Informācija pie Anitas Džeriņas-t.25928800)