Izglītības pasākumu plāns

2023. gada septembris

01.09.

ZINĪBU DIENA -Sākas 2023./2024.mācību gads!

04.09. 13:30 – 17:00

Iepazīšanās ar izglītības iestāžu sagatavotību jaunajam mācību gadam(pēc grafika)

05.09. 15:00 – 17:00

Preiļu novada izglītības iestāžu karjeras izglītības koordinatoru seminārs,,Karjeras izglītības jomas aktualitātes,metodiskie materiāli un darba plānošana"(Preiļu novada Izglītības pārvaldē 203. kab. ,Rēzeknes iela 26,Preiļi)

06.09. 11:00 – 13:30

Latgales reģiona sporta skolu direktoru un sporta metodiķu sanāksme Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

06.09. 14:00 – 17:00

Iepazīšanās ar izglītības iestāžu sagatavotību jaunajam mācību gadam(pēc grafika)

08.09. 09:00 – 15:00

Iepazīšanās ar izglītības iestāžu sagatavotību jaunajam mācību gadam(pēc grafika)

11.09. 15:00 – 16:00

Seminārs programmas "Latvijas skolas soma" skolu koordinatoriem
Piekļuves saite tiks nosūtīta skolu koordinatoriem uz e-pasta adresi 8.septembra pēcpusdienā.
Tiešsaistē

12.09. 16:00 – 17:00

Metodiskā sanāksme sporta skolotājiem Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

13.09. 09:30 – 13:00

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvās nodaļas organizētā domnīca,,Pirmsskolas izglītības iestāde-starts bērna izaugsmei"(Rēzeknē,Krasta ielā 31,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā,,Zeimuļs")

13.09. 14:00 – 16:00

IZM seminārs novadu izglītības pārvalžu vadītājiem un speciālistiem,kuru pašvaldībās tiek īstenota pāreja uz vienotu skolu(klātienē vai attālināti)

14.09. 10:00 – 12:00

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu SEMINĀRS
Rīko Valsts izglītības satura centrs.
Tiešsaistē

14.09. 15:00 – 16:00

Izglītības un zinātnes ministrijas Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos mentoru grupas saruna ar izglītības iestādēm par atbalstu pedagogiem(attālināti)

16.09.

16.09.-30.11.2023. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno bezmaksas 24 st. pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu,,Skolēnu dažādās vajadzības kā norma izglītības sistēmā"

 

Sīkāka informācija un pieteikšanās iespējama šeit: https://www.rta.lv/muzizglitiba/skolenu-dazadas-vajadzibas-ka-norma-izglitibas-sistema 

18.09. 18:00 – 19:00

Jauno mazpulku vadītāju skola

Ja Jūsu skolā vēl nedarbojas mazpulks, tad iespēja to dibināt un iesaistīties Latvijas Mazpulku aktivitātēs.

18.septembrī 8:00 tiešsaistē “Jauno mazpulku vadītāju skola”, kurā varēs uzzināt, kas ir Mazpulki, mazpulku vērtības un projektu darbs.

Interesentiem pieteikšanās līdz 15.septembrim anketā: https://ej.uz/mazpulku_skola

Iepazīties ar Latvijas Mazpulkiem var mājas lapā: https://mazpulki.lv/

Sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/LatvijasMazpulki

Tiešsaistē

20.09. 11:00 – 15:00

Latvijas skolēnu 77 spartakiāde vieglatlētikā "Vidusskolu kauss"2004.-2007.dz.g. un "Pamatskolu kauss"2008.-2010.dz.g. Saldus Sporta komplekss, Jelgavas iela 6, Saldus, Saldus pilsēta, Saldus novads, LV-3801, Latvija

21.09. 09:00 – 15:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komitejas sēde IP zālē,Rēzeknes ielā 26.(Sazināties ar Anitu Džeriņu-25928800)

21.09. 10:00 – 16:30

IKVD īstenotā ESF projekta,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai jeb PuMPuRS noslēguma konference,,VAKAR.ŠODIEN.RĪT."(Rīgas Latviešu Biedrības nama lielajā zālē,Merķeļa ielā 13,Rīgā)

21.09. 14:00 – 16:00

VISC rīkotais tiešsaistes seminārs Facebook lapā,,Digitālie mācību rīki un materiāli:izmantošanas iespējas speciālajā un iekļaujošajā izglītībā"

22.09. 10:00 – 12:00

Novada izglītības iestāžu vadītāju seminārs tiešsaistē

23.09. 09:00 – 30.09. 10:00

Eiropas skolu sporta dienas skolās

25.09. 14:00 – 16:00

SEMINĀRS (1) izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem Preiļu bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

29.09. 11:00 – 12:00

Latvijas skolēnu 77.spartakiāde rudens krosa stafetes Preiļu parka estrāde, Andreja Paulāna iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija