Izglītības pasākumu plāns

2023. gada 4. – 10. septembris

04.09. 13:30 – 17:00

Iepazīšanās ar izglītības iestāžu sagatavotību jaunajam mācību gadam(pēc grafika)

05.09. 15:00 – 17:00

Preiļu novada izglītības iestāžu karjeras izglītības koordinatoru seminārs,,Karjeras izglītības jomas aktualitātes,metodiskie materiāli un darba plānošana"(Preiļu novada Izglītības pārvaldē 203. kab. ,Rēzeknes iela 26,Preiļi)

06.09. 11:00 – 13:30

Latgales reģiona sporta skolu direktoru un sporta metodiķu sanāksme Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

06.09. 14:00 – 17:00

Iepazīšanās ar izglītības iestāžu sagatavotību jaunajam mācību gadam(pēc grafika)

08.09. 09:00 – 15:00

Iepazīšanās ar izglītības iestāžu sagatavotību jaunajam mācību gadam(pēc grafika)