Izglītības pasākumu plāns

2023. gada 11. – 17. septembris

11.09. 15:00 – 16:00

Seminārs programmas "Latvijas skolas soma" skolu koordinatoriem
Piekļuves saite tiks nosūtīta skolu koordinatoriem uz e-pasta adresi 8.septembra pēcpusdienā.
Tiešsaistē

12.09. 16:00 – 17:00

Metodiskā sanāksme sporta skolotājiem Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

13.09. 09:30 – 13:00

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvās nodaļas organizētā domnīca,,Pirmsskolas izglītības iestāde-starts bērna izaugsmei"(Rēzeknē,Krasta ielā 31,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā,,Zeimuļs")

13.09. 14:00 – 16:00

IZM seminārs novadu izglītības pārvalžu vadītājiem un speciālistiem,kuru pašvaldībās tiek īstenota pāreja uz vienotu skolu(klātienē vai attālināti)

14.09. 10:00 – 12:00

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu SEMINĀRS
Rīko Valsts izglītības satura centrs.
Tiešsaistē

14.09. 15:00 – 16:00

Izglītības un zinātnes ministrijas Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos mentoru grupas saruna ar izglītības iestādēm par atbalstu pedagogiem(attālināti)

16.09.

16.09.-30.11.2023. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno bezmaksas 24 st. pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu,,Skolēnu dažādās vajadzības kā norma izglītības sistēmā"

 

Sīkāka informācija un pieteikšanās iespējama šeit: https://www.rta.lv/muzizglitiba/skolenu-dazadas-vajadzibas-ka-norma-izglitibas-sistema