Izglītības pasākumu plāns

Ceturtdiena, 2023. gada 21. septembris

21.09. 09:00 – 15:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komitejas sēde IP zālē,Rēzeknes ielā 26.(Sazināties ar Anitu Džeriņu-25928800)

21.09. 10:00 – 16:30

IKVD īstenotā ESF projekta,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai jeb PuMPuRS noslēguma konference,,VAKAR.ŠODIEN.RĪT."(Rīgas Latviešu Biedrības nama lielajā zālē,Merķeļa ielā 13,Rīgā)

21.09. 14:00 – 16:00

VISC rīkotais tiešsaistes seminārs Facebook lapā,,Digitālie mācību rīki un materiāli:izmantošanas iespējas speciālajā un iekļaujošajā izglītībā"