Izglītības pasākumu plāns

2023. gada 25. septembris – 1. oktobris

23.09. 09:00 – 30.09. 10:00

Eiropas skolu sporta dienas skolās

25.09. 14:00 – 16:00

SEMINĀRS (1) izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem Preiļu bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

29.09. 11:00 – 12:00

Latvijas skolēnu 77.spartakiāde rudens krosa stafetes Preiļu parka estrāde, Andreja Paulāna iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija