Izglītības pasākumu plāns

2023. gada oktobris

03.10. 10:00 – 18:00

Tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju repertuāra apguves seminārs, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertam
1.diena. Arī tiešsaistē. Rīko Valsts izglītības satura centrs.
Rīgas Tehniskā koledža, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084, Latvija

04.10. 10:00 – 16:00

Tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju repertuāra apguves seminārs, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertam
2.diena. Arī tiešsaistē. Rīko Valsts izglītības satura centrs.
Rīgas Tehniskā koledža, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084, Latvija

04.10. 10:00 – 16:00

DALĪBA programmas “Latvijas skolas soma” piecgades svētku konferencē
Konference būs skatāma arī tiešraidē kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” mājaslapā www.latvijasskolassoma.lvFacebook lapā un YouTube kanālā, kā arī Latvijas Sabiedrisko mediju portālā LSM.lv.
Splendid Palace, kinoteātris, Elizabetes iela 61, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija

04.10. 10:00 – 13:30

Preiļu novada pašvaldību skolēnu sporta spēles futbolā( 2010.-2011.g.dz.) ATCELTAS!!!
Slikto laikapstākļu dēļ  sacensības tiek atceltas
BJSS māksl. seg.laukumā

05.10. 10:00 – 15:00

VISC rīkotais seminārs novadu plašākas skolēnu izglītības pieredzes jomas koordinatoriem(Viesnīcā,,Tallink Hotel Riga",Elizabetes iela 24,Rīga)

12.10. 10:00 – 13:30

Preiļu novada pašvaldību skolēnu sporta spēles futbolā(2008.-2009.g.dz.)

13.10. 10:00 – 18:00

Latvijas fizikas skolotāju asociācijas organizēta 25.fizikas skolotāju konference Jelgavā

13.10. 11:00 – 15:00

Latvijas skolēnu 77.spartakiāde volejbolā "A"gr.2004.-2007.dz.g.
nelicencētie:1.gr.(4z+2m);2.gr.(2z+4m)
licencētie:    3.gr.(4z+2m);4.gr.(2z+4m)
Kokneses Sporta centrs, Parka iela 27a, Koknese, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113, Latvija

14.10. 10:00 – 16:00

Latvijas fizikas skolotāju asociācijas organizētā 25.fizikas skolotāju konference Jelgavā

15.10.

15.-22.10.2023. -Preiļu novada Izglītības pārvaldes Erasmu+projekta,,Pieaugušo izglītotāju un izglītojamo tīkla veidošana pašvaldībā,mācīšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošana,izmantojot digitālos rīkus",izglītotāju dalība kursos,,Interactive use of digital tools in education"(Horvātija)

16.10.

16.-20.10.2023.-KARJERAS NEDĒĻA 2023 ,,Tavs prasmju portfelis"

17.10. 10:00 – 13:30

Preiļu novada pašvaldību skolēnu sporta spēles futbolā(2012.-2013g.dz.)

18.10. 10:00 – 13:30

Preiļu novada pašvaldību skolēnu sporta spēles futbolā(2005.-2007.) un (2010.-2011.g.dz.)

19.10. 10:00 – 11:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā (2004.-2007.dz.g.) Daugavpils pilsēta, Daugavpils, Latvija

19.10. 14:00 – 17:00

Gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, koru repertuāra sagatavošanas un apguves darba seminārs izglītības iestāžu koru diriģentiem. Latvijas Universitātes Lielais auls, Rīga

20.10. 11:00 – 14:00

PRĀTA SPĒLES (Preiļu novada jauniešu iniciatīvu projekts "Paplašini robežas!")
Piedalās Preiļu novada skolu 5.-9.klašu pašpārvalžu komandas 4 cilvēku sastāvā. Pasākuma koordinators - Preiļu 1.pamatskola,  Ilze Broka (ilze.broka11@gmail.com)
Preiļu 1.pamatskolas sarīkojumu zālē

21.10.

DALĪBA folkloras kopu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursos Tiešsaistē

23.10. – 27.10.

Tautas deju kolektīvu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursi “Skatuviskās tautas dejas mācīšanas saturs, metodika un īstenošanas pilnveide” Dzirnas, A. Daņiļeviča deju skola, Lāčplēša iela 106 k-1, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1003, Latvija

23.10.

23.10.-27.10.2023. Izglītojamiem rudens brīvdienas!

23.10. 10:00 – 11:30

Novada matemātikas skolotāju tiešsaistes seminārs. Pieteikties,rakstot uz e-pastu ineta@pvg.edu.lv

23.10. 13:00 – 16:00

Pārcelts uz 22.11.2023.! Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norises vieta: klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, 108.kab. Pieteikties līdz 16.10.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs. 

Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (23.10., 24.10.).

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

24.10. 09:00 – 17:30

Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas organizētais 8 stundu seminārs Daugavpilī

24.10. 10:00 – 13:00

Pārcelts uz 24.11.2023.! Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norises vieta: klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, 108.kab. Pieteikties līdz 20.10.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs. 

Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (23.10., 24.10.).

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

24.10. 10:00 – 13:00

Preiļu novada izglītības iestāžu vadītāju seminārs Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas konferenču zālē

24.10. 10:00 – 17:30

Pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru seminārs,,Pieaugušo izglītības darba organizēšana un īstenošana pašvaldībā"(Valmieras novada pašvaldībā un Smiltenes novada pašvaldībā)

25.10. 09:00 – 17:30

Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas organizētais 8 stundu seminārs Rēzeknē

25.10. 10:00 – 16:00

Pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru seminārs,,Pieaugušo izglītības darba organizēšana un īstenošana pašvaldībā"(Valmieras novada pašvaldībā un Smiltenes novada pašvaldībā)

26.10. – 27.10.

Profesionālās pilnveides kursi izglītības iestāžu instrumentālās mūzikas interešu izglītības pedagogiem “Metodes instrumentspēles apguvē skolēnu vokāli instrumentālajos ansambļos un instrumentālajos kolektīvos” Rīgas 45. vidusskola, Ropažu iela 34, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1006, Latvija

26.10. – 27.10.

Skolu koru diriģentu, vokālo ansambļu interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Skolēnu radošās darbības attīstīšana koru un vokālo ansambļu nodarbībās” Rīga

26.10. 10:00 – 16:00

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma mūzikas mācību priekšmeta skolotājiem "Sasniedzamais rezultāts mūzikas mācību priekšmetā – akcenti, plānošana, metodes, vērtēšana." (8 stundas), pieteikties līdz 20.10.2023. elektroniski: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

Pirmskolas un vispārējās izglītības iestāžu mūzikas mācību priekšmeta pedagogiem

Mūzikas mācību priekšmeta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas (8 stundas) saturs:

1.     Mūzikas mācību priekšmeta mērķu, uzdevumu un sasniedzamo rezultātu aktualizācija.

2.     Atpakaļvērstāplānošana (no sasniedzamā rezultāta uz katras stundas secīgu darba plānošanu,metožu izvēli, darbības formu un iespējamo metožu daudzveidību).

3.     Daudzveidīgu mācību resursu izvēle, piedāvājums, iespējas, mācību līdzekļi, grāmatas, digitālieresursi.

4.     Snieguma līmeņu izmantošanas iespējas un piemēri.

5.     Vērtēšana, pārbaudes darbi mūzikā, to mērķi un iespējamā daudzveidība.

6.     Praktiski piemēri un kopīga muzicēšana.

Lektore: Inta Godiņa, Rīgas6.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, Mūzika, mūzikas mācībusatura autoru grupas dalībniece. Solfedžo, kora, solo dziedāšanas, ansambļu unmūzikas skolotāja.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

26.10. 14:00 – 16:30

Pašpārvalžu starpnozaru sadarbības vebinārs “Veido vidi līdzdalībai”

Lai veicinātu sadarbību pašpārvalžu, jaunatnes jomas un skolu vadības starpā, VISC un biedrība “Pašpārvalžu atbalstam” aicina uz jau otro vebināru “Veido vidi līdzdalībai”.

Aicināmpieteikties līdz 24.oktobrim, aizpildot īsu anketu: ej.uz/vide-lidzdalibai2023

Tikšanās laikā apskatīsim līdzdalību un darbu ar jauniešiem nodažādām pusēm: izglītības pārvaldes / skolas un to vadītāji - pašpārvalde / ārpusstundu aktivitātes/ interešu izglītība, ) un jaunatnes lietuspeciālisti/jauniešu centri. Kāds ir mērķis darbā ar jaunieti visāmiesaistītajām pusēm un kāda nozīme un kā veicināt iesaistīto pušusadarbību? 

Vebināru organizē Valstsizglītības satura centrs ar biedrību “Pašpārvalžu atbalstam” Izglītības unzinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadamietvaros.

27.10. – 28.10.

Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Skolēnu kultūras identitātes veidošana un attīstīšana, līdzdarbojoties kultūras mantojuma saglabāšanā un tradīciju pārmantošanā" Rīga, Latvija

27.10. 09:00 – 10:30

VISC tiešsaistes seminārs veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomu koordinatoriem,,Individuālā izglītības programmu apguves plāna veidošana mācību priekšmetā SPORTS UN VESELĪBA"

27.10. 12:00 – 14:00

Dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītā jaunrades radošo darbu konkursa,,Laika joņos"noslēgums
Darbu iesniegšana līdz 25.09.2023. e-pasts : muks.konkurss@preili.lv

31.10. 11:00 – 15:00

Skolu teātru režisoru profesionālās pilnveides seminārs “Teātra pedagoģija un tās iespējas bērnu jaunrades veicināšanā” Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils", Krišjāņa Barona iela 99, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1012, Latvija