Izglītības pasākumu plāns

2023. gada oktobris

03.10. 10:00 – 18:00

Tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju repertuāra apguves seminārs, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertam
1.diena. Arī tiešsaistē. Rīko Valsts izglītības satura centrs.
Rīgas Tehniskā koledža, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084, Latvija

04.10. 10:00 – 16:00

Tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju repertuāra apguves seminārs, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertam
2.diena. Arī tiešsaistē. Rīko Valsts izglītības satura centrs.
Rīgas Tehniskā koledža, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084, Latvija

13.10. 11:00 – 15:00

Latvijas skolēnu 77.spartakiāde volejbolā "A"gr.2004.-2007.dz.g.
nelicencētie:1.gr.(4z+2m);2.gr.(2z+4m)
licencētie:    3.gr.(4z+2m);4.gr.(2z+4m)
Kokneses Sporta centrs, Parka iela 27a, Koknese, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113, Latvija

19.10. 10:00 – 11:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā (2004.-2007.dz.g.) Daugavpils pilsēta, Daugavpils, Latvija

23.10.

23.10.-27.10.2023. Izglītojamiem rudens brīvdienas!

27.10.

Dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītā jaunrades radošo darbu konkursa,,Laika joņos"noslēgums
Darbu iesniegšana līdz 25.09.2023. e-pasts : muks.konkurss@preili.lv

27.10. 10:00 – 28.10. 15:00

Pirmskolas Izglītības iestāžu sporta skolotāju kursi Rīga, Latvija