Izglītības pasākumu plāns

2023. gada novembris

07.11. 10:00 – 12:00

Angļu valodas valsts 53.olimpiādes 2.posms(novada)10.-12.klasēm(tiešsaistē)

08.11. 10:00 – 12:00

Angļu valodas valsts 53.olimpiādes 2.posms(novada)7.-9.klasēm(tiešsaistē)

09.11. 10:00 – 11:30

Angļu valodas valsts 53.olimpiādes 2.posms(novada)4.-6.klasēm(tiešsaistē)

16.11. 10:00 – 14:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā (2008.-2009.g.dz.) Balvi, Balvu pilsēta, Balvu novads, LV-4501, Latvija

23.11. 10:00 – 12:00

Krievu valodas valsts 25.olimpiādes 2.posms(novada)10.-12.klasēm

24.11. 11:00 – 16:00

Latvijas skolēnu 77.spartakiāde volejbolā pamatskolām (2008.-2011.dz.g.)
I līga-nelicencētie -zēni
II līga-nelicencētie-meitenes
III līga-nelicencētie-3 meit.+ 3 zēni)
V līga -licencētie- meitenes
Kokneses Sporta centrs, Parka iela 27a, Koknese, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113, Latvija

28.11. 10:00 – 14:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles dambretē Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, Latvija

30.11. 10:00 – 14:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā (2010.-2011.g.dz.) Viļaka, Viļakas pilsēta, Balvu novads, LV-4583, Latvija

30.11. 10:00 – 12:30

Bioloģijas valsts 46.olimpiādes 2.posms(novada)9.-12.klasēm(tiešsaistē)