Izglītības pasākumu plāns

2023. gada novembris

03.11. 10:00 – 04.11. 15:00

Pirmskolas Izglītības iestāžu sporta skolotāju kursi Laimīte, Bērnu un jauniešu centrs, Sarkandaugavas iela 24, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005, Latvija

07.11. 10:00 – 12:00

Angļu valodas valsts 53.olimpiādes 2.posms(novada)10.-12.klasēm(tiešsaistē)

07.11. 11:00 – 15:00

Skolu teātru režisoru profesionālās pilnveides seminārs “Teātra pedagoģija un tās iespējas bērnu jaunrades veicināšanā” (2) Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils", Krišjāņa Barona iela 99, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1012, Latvija

08.11. 10:00 – 12:00

Angļu valodas valsts 53.olimpiādes 2.posms(novada)7.-9.klasēm(tiešsaistē)

09.11. 09:00 – 10:30

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotājas Ainas Leikuces vadītā meistarklase,,Sporta spēļu vingrinājumu spēles ar atvieglotiem,mainītiem noteikumiem,sadarbības prasmes attīstīšana,jaunas vingrinājumu situācijas,nodrošinot vecumam atbilstošu slodzi sporta un veselības mācības stundās"

09.11. 10:00 – 11:30

Angļu valodas valsts 53.olimpiādes 2.posms(novada)4.-6.klasēm(tiešsaistē)

10.11.

Izglītības iestādes informē VISC par dalību Skolēnu pilsoniskās līdzdalības projektā "Mana dažādā - vienīgā Latvija"

10.11. 12:00 – 15:00

Seminārs Preiļu novada pirmsskolas skolotājiem Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas konferenču zālē. Lektore Liene Rolanda.

16.11. 10:00 – 14:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā (2008.-2009.g.dz.) Balvi, Balvu pilsēta, Balvu novads, LV-4501, Latvija

21.11. 13:00 – 13:30

Stāstnieku konkursa "TECI, TECI, VALODIŅA" pusfināls
Dienvidlatgales novads
Līvāni, Līvānu pilsēta, Līvānu novads, LV-5316, Latvija

22.11. 14:00 – 17:00

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norise: tiešsaistē. 
Pieteikties līdz 20.11.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs. 

Saturs ir veidots atbilstoši jaunākajām tendencēm mācību saturā un metodikā pedagogu digitālās lietpratības pilnveidē, kā arī jaunākajām tehnoloģiskajām iespējām, ko mācību procesam nodrošina mākoņpakalpojumu izmantošana. Praktiskajās nodarbībās skolotāji pilnveidos savas zināšanas par Google Workspace for Education izmantošanas iespējām:  Gmail, Google kalendārs, Google Drive, Google dokumentu, izklājlapu,  prezentāciju, veidlapu, Jamboard, Google Meet.  Detalizēti tiks apskatītas Google Classroom izmantošanas iespējas mācību procesā, sadarbībai ar skolēniem: Dažāda formāta uzdevumu izveide. Mācību materiālu apkopošana Google Classroom un skolēnu patstāvīgo darbu veidošanas iespējas. Uzdevumu uzdošanas iespējas un to iesniegšanas termiņu definēšana. Iesniegto darbu un atbilžu izvērtēšana, atgriezeniskās saites nodrošināšana. 

Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (22.11., 24.11.).

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

23.11. 10:00 – 12:00

Krievu valodas valsts 25.olimpiādes 2.posms(novada)10.-12.klasēm

23.11. 10:00 – 12:00

Krievu valodas(svešvalodas) olimpiādes 8.-9.klasēm 2.posms(klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā)

23.11. 16:00 – 17:30

Preiļu novada sociālo zinību,vēstures un ģeogrāfijas skolotājiem pedagogu profesionālās pilnveides programma,,Mācību snieguma vērtēšanas veidi,formas un metodes izglītojamo izaugsmei"(ZOOM)

24.11. 11:00 – 16:00

Latvijas skolēnu 77.spartakiāde volejbolā pamatskolām (2008.-2011.dz.g.)
I līga-nelicencētie -zēni
II līga-nelicencētie-meitenes
III līga-nelicencētie-3 meit.+ 3 zēni)
V līga -licencētie- meitenes
Kokneses Sporta centrs, Parka iela 27a, Koknese, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113, Latvija

24.11. 14:00 – 17:00

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norise: tiešsaistē.
Pieteikties līdz 20.11.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs. 

Saturs ir veidots atbilstoši jaunākajām tendencēm mācību saturā un metodikā pedagogu digitālās lietpratības pilnveidē, kā arī jaunākajām tehnoloģiskajām iespējām, ko mācību procesam nodrošina mākoņpakalpojumu izmantošana. Praktiskajās nodarbībās skolotāji pilnveidos savas zināšanas par Google Workspace for Education izmantošanas iespējām:  Gmail, Google kalendārs, Google Drive, Google dokumentu, izklājlapu,  prezentāciju, veidlapu, Jamboard, Google Meet.  Detalizēti tiks apskatītas Google Classroom izmantošanas iespējas mācību procesā, sadarbībai ar skolēniem: Dažāda formāta uzdevumu izveide. Mācību materiālu apkopošana Google Classroom un skolēnu patstāvīgo darbu veidošanas iespējas. Uzdevumu uzdošanas iespējas un to iesniegšanas termiņu definēšana. Iesniegto darbu un atbilžu izvērtēšana, atgriezeniskās saites nodrošināšana. 

Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (22.11., 24.11.).

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

28.11. 10:00 – 14:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles dambretē Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, Latvija

29.11. 14:00 – 17:00

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norise: tiešsaistē. Pieteikties līdz 28.11.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs.  Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (29.11., 1.12..).
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

30.11. 10:00 – 14:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā (2010.-2011.g.dz.) Viļaka, Viļakas pilsēta, Balvu novads, LV-4583, Latvija

30.11. 10:00 – 12:30

Bioloģijas valsts 46.olimpiādes 2.posms(novada)9.-12.klasēm(tiešsaistē)

30.11. 13:00 – 17:00

Preiļu novada sociālo zinību,vēstures un ģeogrāfijas skolotājiem pedagogu profesionālās pilnveides programma,,Mācību snieguma vērtēšanas veidi,formas un metodes izglītojamo izaugsmei"(Preiļu 1.pamatskolas svinību zālē)