Izglītības pasākumu plāns

2023. gada 6. – 12. novembris

07.11. 10:00 – 12:00

Angļu valodas valsts 53.olimpiādes 2.posms(novada)10.-12.klasēm(tiešsaistē)

07.11. 11:00 – 15:00

Skolu teātru režisoru profesionālās pilnveides seminārs “Teātra pedagoģija un tās iespējas bērnu jaunrades veicināšanā” (2) Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils", Krišjāņa Barona iela 99, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1012, Latvija

08.11. 10:00 – 12:00

Angļu valodas valsts 53.olimpiādes 2.posms(novada)7.-9.klasēm(tiešsaistē)

09.11. 09:00 – 10:30

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotājas Ainas Leikuces vadītā meistarklase,,Sporta spēļu vingrinājumu spēles ar atvieglotiem,mainītiem noteikumiem,sadarbības prasmes attīstīšana,jaunas vingrinājumu situācijas,nodrošinot vecumam atbilstošu slodzi sporta un veselības mācības stundās"

09.11. 10:00 – 11:30

Angļu valodas valsts 53.olimpiādes 2.posms(novada)4.-6.klasēm(tiešsaistē)

10.11.

Izglītības iestādes informē VISC par dalību Skolēnu pilsoniskās līdzdalības projektā "Mana dažādā - vienīgā Latvija"

10.11. 12:00 – 15:00

Seminārs Preiļu novada pirmsskolas skolotājiem Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas konferenču zālē. Lektore Liene Rolanda.