Izglītības pasākumu plāns

Ceturtdiena, 2023. gada 23. novembris

23.11. 10:00 – 12:00

Krievu valodas valsts 25.olimpiādes 2.posms(novada)10.-12.klasēm

23.11. 10:00 – 12:00

Krievu valodas(svešvalodas) olimpiādes 8.-9.klasēm 2.posms(klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā)

23.11. 16:00 – 17:30

Preiļu novada sociālo zinību,vēstures un ģeogrāfijas skolotājiem pedagogu profesionālās pilnveides programma,,Mācību snieguma vērtēšanas veidi,formas un metodes izglītojamo izaugsmei"(ZOOM)