Izglītības pasākumu plāns

2023. gada 27. novembris – 3. decembris

28.11. 10:00 – 14:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles dambretē Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, Latvija

29.11. 14:00 – 17:00

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norise: tiešsaistē. Pieteikties līdz 28.11.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs.  Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (29.11., 1.12..).
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

30.11. 10:00 – 14:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā (2010.-2011.g.dz.) Viļaka, Viļakas pilsēta, Balvu novads, LV-4583, Latvija

30.11. 10:00 – 12:30

Bioloģijas valsts 46.olimpiādes 2.posms(novada)9.-12.klasēm(tiešsaistē)

30.11. 13:00 – 17:00

Preiļu novada sociālo zinību,vēstures un ģeogrāfijas skolotājiem pedagogu profesionālās pilnveides programma,,Mācību snieguma vērtēšanas veidi,formas un metodes izglītojamo izaugsmei"(Preiļu 1.pamatskolas svinību zālē)

01.12. 10:00 – 13:00

Filozofijas valsts 10.olimpiādes 2.posms(novada) 11.-12.klasēm(tiešsaistē)

01.12. 14:00 – 17:00

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norise: tiešsaistē. Pieteikties līdz 28.11.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs.  Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (29.11., 1.12..).
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

02.12. 10:00 – 16:00

DALĪBA XXVII Stāstnieku konkursa "Teci, teci, valodiņa 2023" finālā
Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma "Pulkā eimu, pulkā teku" 2023.
Rīgas Latviešu biedrības nams, Merķeļa iela 13, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija