Izglītības pasākumu plāns

2023. gada decembris

01.12. 10:00 – 13:00

Filozofijas valsts 10.olimpiādes 2.posms(novada) 11.-12.klasēm(tiešsaistē)

01.12. 14:00 – 17:00

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norise: tiešsaistē. Pieteikties līdz 28.11.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs.  Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (29.11., 1.12..).
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

02.12. 10:00 – 16:00

DALĪBA XXVII Stāstnieku konkursa "Teci, teci, valodiņa 2023" finālā
Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma "Pulkā eimu, pulkā teku" 2023.
Rīgas Latviešu biedrības nams, Merķeļa iela 13, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija

04.12. 10:00 – 12:00

Vācu valodas 54.valsts olimpiādes 2.posms(novada)10.-12.klasēm(tiešsaistē)

07.12. 10:00 – 13:30

Preiļu novada pašvaldību skolēnu sporta spēles Veiklo stafetes (2.-5.kl.gr.) Galēnu pamatskola, Skolas iela, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

07.12. 14:30 – 18:15

Pedagogu profesionālās komptences pilnveides A programma (6 stundas) "Centralizētā eksāmena angļu valodā piekļuves nosacījumi mācību satura apguves augstākajā līmenī" vispārējās vidējās izglītības iestāžu angļu valodas pedagogiem.
Notiek tiešsaistē. Pieteikties līdz 5.12.2023.
Lektore: Mg.ed.sc. Dita Lapiņa, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, VISC vecākā eksperte.
Vairāk informācijas un pieteikšanās: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

08.12. 10:00 – 13:00

Vēstures valsts 30.olimpiādes 2.posms(novada)9. un 10.-12.klasēm(tiešsaistē)

12.12. 10:00 – 12:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles "VEIKLO STAFETES" (2.-5.kl.) Rēzekne, Latvija

12.12. 10:00 – 14:30

Preiļu NBJSS jauno vieglatlētu sacensības "Mazā balva"1.kārta Preiļu 2.vidusskolas manēža, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

14.12. 10:00 – 14:00

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles telpu futbolā (2004.-2007.g.dz.) Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, Latvija

25.12.

25.12.2023.-05.01.2024. Izglītojamiem ziemas brīvdienas!