Izglītības pasākumu plāns

2023. gada 4. – 10. decembris

04.12. 10:00 – 12:00

Vācu valodas 54.valsts olimpiādes 2.posms(novada)10.-12.klasēm(tiešsaistē)

07.12. 10:00 – 13:30

Preiļu novada pašvaldību skolēnu sporta spēles Veiklo stafetes (2.-5.kl.gr.) Galēnu pamatskola, Skolas iela, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311, Latvija

07.12. 14:30 – 18:15

Pedagogu profesionālās komptences pilnveides A programma (6 stundas) "Centralizētā eksāmena angļu valodā piekļuves nosacījumi mācību satura apguves augstākajā līmenī" vispārējās vidējās izglītības iestāžu angļu valodas pedagogiem.
Notiek tiešsaistē. Pieteikties līdz 5.12.2023.
Lektore: Mg.ed.sc. Dita Lapiņa, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, VISC vecākā eksperte.
Vairāk informācijas un pieteikšanās: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

08.12. 10:00 – 13:00

Vēstures valsts 30.olimpiādes 2.posms(novada)9. un 10.-12.klasēm(tiešsaistē)