Izglītības pasākumu plāns

2024. gads

Janvāris

04.01. 10:00 – 12:00

Preiļu novada fizikas skolotāju seminārs Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā 208.kab.(vada dabaszinātņu mācību jomas fizikas priekšmeta koordinatore Mārīte Lisova)

09.01. 10:00 – 14:00

Preiļu novada BJSS kausa izcīņa telpu futbolā U-14 grupā Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

09.01. 11:00 – 15:00

Krievu valodas valsts 25.olimpiādes 3.posms 10.-12.klasēm Rīgas Pārdaugavas pamatskolā, Kartupeļu ielā 2

09.01. 11:00 – 15:00

Krievu valodas 25.olimpiādes 3.posms 8.-9.klasēm Rīgas Pārdaugavas pamatskolā,Kartupeļu ielā 2

11.01. 10:00 – 13:00

Ķīmijas valsts 65.olimpiādes 2.posms(novada)9.-12.klasēm(tiešsaistē)Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

11.01. 12:00 – 14:00

Preiļu novada izglītības iestāžu 8.klases skolēniem radošs pasākums,,Dabaszinātņu pēcpusdiena"Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

12.01. 10:00 – 12:00

Vācu valodas 54. valsts olimpiādes 3.posms 10.-12.klasēm

15.01. 10:00 – 15:00

Informātikas valsts 37.olimpiādes 2.posms(novada)8.-10.,11.-12.klasēm(tiešsaistē)

15.01. 14:00 – 16:00

SEMINĀRS (3) direktora vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem Tiešsaistē

17.01. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Rēzeknes ielā 26,Izglītības pārvaldes zālē(Pieteikties pie A.Džeriņas pa t. 25928800)

17.01. 10:00 – 10:30

Preiļu NBJSS jauno vieglatlētu sacensības "Mazā balva"2.kārta Preiļu 2.vidusskolas manēžā

17.01. 10:00 – 14:00

Preiļu novada BJSS kausa izcīņa telpu futbolā U-12 grupā Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

19.01. 10:00 – 13:00

Fizikas valsts 74. olimpiādes 2.posms(novada)9.-12.klasēm(tiešsaistē) Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

22.01. 10:00 – 13:00

Ekonomikas valsts 25.olimpiādes 2.posms(novada)10.-12.klasēm(tiešsaistē)Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

24.01. 10:00 – 13:00

Bioloģijas valsts 46.olimpiādes 3.posms 9.-12.klasēm

25.01. 10:00 – 13:00

Bioloģijas valsts 46.olimpiādes 3.posms 9.-12.klasēm

26.01. 10:00 – 13:00

Bioloģijas valsts 46.olimpiādes 3.posms 9.-12.klasēm

27.01. 09:00 – 18:00

Preiļu robotikas čempionāts
Pasākuma programmarezultātu tabulas un saite uz videotiešraidi pasākuma laikā vietnē: 
https://ieej.lv/prc2024

29.01. 15:30 – 17:30

VISC rīkotais mācību jomu koordinatoru(programmēšana) informatīvais tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu,norisi un vērtēšanu 2023./2024.mācību gadā

31.01. 10:00 – 14:00

Preiļu novada BJSS kausa izcīņa telpu futbolā U-11 grupā Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

31.01. 10:00 – 13:00

Latviešu valodas un literatūras 50.valsts olimpiādes 2.posms(novada)11.-12.klasēm(tiešsaistē)Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

31.01. 15:30 – 17:30

VISC rīkotais mācību jomu koordinatoru(vēsture) informatīvais tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu,norisi un vērtēšanu 2023./2024.mācību gadā

31.01. 15:30 – 17:30

VISC rīkotais mācību jomu koordinatoru(dabaszinības) informatīvais tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu,norisi un vērtēšanu 2023./2024.mācību gadā
Februāris

01.02. 15:00 – 16:00

VIAA rīkota tiešsaistē ,,Stunda nozarē. Par finanšu nozari-Banku augstskolu."

01.02. 15:30 – 17:30

VISC rīkotais mācību jomu koordinatoru (svešvalodas) informatīvais tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu,norisi un vērtēšanu 2023./2024.mācību gadā

01.02. 15:30 – 17:30

VISC rīkotais mācību jomu koordinatoru(kultūra un māksla)informatīvais tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu,norisi un vērtēšanu 2023./2024.mācību gadā

02.02. 09:30 – 14:30

Matemātikas valsts 74.olimpiādes 2.posms(novada)9.-12.klasēm(klātienē)Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

05.02. 10:00 – 12:00

Latviešu valodas un literatūras 50.valsts olimpiādes 2.posms(novada)5.-6.klasēm(tiešsaistē)Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

05.02. 14:30 – 15:30

Preiļu novada sākumskolas skolotāju tiešsaistes sanāksme

05.02. 15:30 – 17:30

VISC rīkotais mācību jomu koordinatoru(sociālās zinātnes)informatīvais tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu,norisi un vērtēšanu 2023./2024.mācību gadā

06.02. 10:00 – 13:00

Ģeogrāfijas 41.valsts olimpiādes 2.posms(novada) 10.-12.klasēm(tiešsaistē)Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

06.02. 14:00 – 16:00

Preiļu novada izglītības iestāžu vadītāju seminārs Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

06.02. 15:00 – 18:00

Rīgas Tehniskās universitātes Riga Business School un VISC rīkotais vidusskolas padziļināto kursu"Programmēšana II"mācību resursu atklāšanas pasākums

07.02. 10:00 – 14:30

Preiļu novada Skolēnu sporta spēles TAUTAS BUMBĀ( 4.-5.kl.gr.) Preiļu novada BJSS

08.02. 10:00 – 11:00

Preiļu novada BJSS kausa izcīņa telpu futbolā U-10 grupā Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

08.02. 10:00 – 13:00

Latviešu valodas un literatūras 50.valsts olimpiādes 2.posms(novada)8.-9.klasēm(tiešsaistē)Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijā

08.02. 12:00 – 13:30

DALĪBA 2023.gada Čehijas kārtas Starptautiskā bērnu mākslas konkursa LIDICE laureātu apbalvošanas pasākumā. Rīga

09.02. 10:00 – 13:00

Angļu valodas 53.valsts olimpiādes 3.posma 2.kārta 10.-12.klasēm

09.02. 14:00 – 14:30

52.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa "LIDICE 2024" digitālā IZSTĀDE.
Tēma - "Karavāna". 
Nolikums - https://www.visc.gov.lv/lv/vizuala-maksla

09.02. 15:00 – 18:00

Rīgas Tehniskās universitātes Riga Business School struktūrvienības un VISC rīkotais vidusskolas padziļināto kursu,,Dizains un tehnoloģijas II"mācību resursu atklāšanas pasākums

13.02. 10:30 – 14:00

Vēstures valsts 30.olimpiādes 3.posms 10.-12.klasēm( Rīgā,Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē Aspazijas bulvārī 5)

13.02. 11:00 – 16:00

DALĪBA Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā-konkursā “NO BAROKA LĪDZ ROKAM” Rēzekne, Latvija

13.02. 11:00 – 16:00

DALĪBA mācību projekta "GRIBU BŪT MOBĪLS" Preiļu reģiona pusfinālā Rēzekne, Latvija

13.02. 15:30 – 17:30

VISC rīkotais mācību jomu koordinatoru(dizains un tehnoloģijas)informatīvais tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu,norisi un vērtēšanu 2023./2024.mācību gadā

14.02. 10:00 – 14:30

Preiļu novada BJSS kausa izcīņa telpu futbolā U-9 grupā Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

14.02. 10:30 – 13:30

Vēstures valsts 30.olimpiādes 3.posms 9.klasēm(Rīgā,Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē Aspazijas bulvārī 5)

14.02. 14:00 – 16:00

Tiešsaistes informatīvais seminārs kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" koordinatoriem pašvaldībās un skolās, kā arī pedagogiem.

Seminārā - programmas “Latvijas skolas soma” aktualitātes, kolēģu pieredzes stāsti, programmas nākotnes ieceres. 

Semināra reģistrācijas anketa: https://forms.gle/sa5W8WRE9snjFBcJ7. (reģistrēties līdz 11. februārim)

15.02. 10:00 – 14:30

Latgales reģiona sporta spēles Basketbolā(2004.-2007.g.dz.) Rēzekne, Latvija

15.02. 10:00 – 14:30

Preiļu NBJSS jauno vieglatlētu sacensības "Mazā balva"3.kārta Preiļu 2.vidusskolas manēžā

16.02. 10:00 – 13:00

Vācu valodas valsts 54.olimpiādes 3.posma 2.kārta

18.02. 10:00 – 15:00

Latvijas 49.atklātā fizikas olimpiāde 9.-12.klašu izglītojamiem

21.02. 10:00 – 14:30

Latgales reģiona sporta spēles TAUTAS BUMBĀ(4.-5.kl.) Ludza, Ludzas pilsēta, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

22.02. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Izglītības pārvaldes zālē,Rēzeknes ielā 26.(Pieteikties pie A.Džeriņas ,t.25928800)

22.02. 10:00 – 13:00

Ekonomikas valsts 25.olimpiādes 3.posms 10.-12.klasēm

23.02.

23.02.-25.02.2024.Izstāde Rīgā,,Izglītība un karjera 2024"

23.02.

LU rīkotais,,L-Universs skolēniem,skolotājiem un vecākiem"

23.02. 11:00 – 13:00

Vokālās mūzikas konkursa "BALSIS 2024" 1.kārta Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

24.02.

LU rīkotais,,L-Universs skolēniem,skolotājiem un vecākiem"

28.02. 10:00 – 13:30

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Florbolā (2008.-2009.G.DZ.) Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

28.02. 10:00 – 14:30

Latgales reģiona sporta spēles Basketbolā(2010.-2011.g.dz.) Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, Līvānu novads, LV-5316, Latvija
Marts

01.03. 12:00 – 14:00

Latvijas Skolēnu 77.spartakiāde "Tautas bumba"(2012.-2014.g.dz.) Dobele, Dobeles pilsēta, Dobeles novads, LV-3701, Latvija

03.03. 11:00 – 14:00

Atklātā klātienes fizikas komandu olimpiāde 8.-12.klašu skolēniem(Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā)
Pieteikšanās anketa un nolikums fko.lv

04.03. 10:00 – 14:30

Latgales reģiona sporta spēles Basketbolā(2008.-2009.g.dz.) Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, Līvānu novads, LV-5316, Latvija

04.03. 11:00 – 12:30

Latvijas izglītības iestāžu 4.-9.klašu koru, 5.-12.klašu KORU skate
1.kārta
Preiļu MMS

05.03. 10:00 – 13:00

Ķīmijas valsts 65.olimpiādes 3.posms 9.-12.klasēm

05.03. 13:00 – 17:00

DALĪBA vokālās mūzikas konkursa “BALSIS 2024” 2.kārtā Līvāni

06.03. 10:00 – 15:00

DALĪBA informatīvi izglītojošā seminārā PSIP jomas koordinatoriem "Skolēnu pilsoniskās līdzdalības nozīme plašākas skolēnu izglītības pieredzes sekmēšanā"
PSIP - plašāka skolēna izglītības pieredze
Rīga, Latvija

06.03. 10:00 – 13:00

Ķīmijas valsts 65.olimpiādes 3.posms 9.-12.klasēm

07.03. 10:00 – 13:00

Ķīmijas 65.olimpiādes 3.posms 9.-12.klasēm

07.03. 10:00 – 14:30

Latgales reģiona sporta spēles Basketbolā(2012.-2013.g.dz.) Krāslava, Krāslavas pilsēta, Krāslavas novads, LV-5601, Latvija

07.03. 11:00 – 14:00

Skolēnu SKATUVES RUNAS konkursa 1.kārta Preiļu novada BJC

08.03. 09:30 – 14:30

Preiļu novada matemātikas 74.olimpiāde 5.-8.klašu izglītojamiem(J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā)

11.03.

11.03.2024.-15.03.2024. Izglītojamiem pavasara brīvdienas!

12.03.

12.03.-16.04.2024.Latvijas skolēnu 48.Zinātniskās pētniecības darbu reģionālās konferences 1.kārta

12.03. 10:00 – 14:00

Konference Preiļu novada pedagogiem “Zināt, domāt, prast – diferenciācijas, individualizācijas, personalizācijas īstenošana mācību procesā”. Labās prakses piemērus pieteikt līdz 23.02.

SR – daloties pieredzē, veicot pašrefleksiju un sniedzot atgriezenisko saiti, konferences dalībnieki pilnveido izpratni par diferenciācijas, individualizācijas un personalizācijas īstenošanu mācību procesā.

Informācija un pieteikšanās  (līdz 10.03.): https://www.pvg.edu.lv/?page_id=74359

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

13.03. 10:00 – 12:00

Seminārs par iekļaujošo izglītību pirmsskolas atbalsta komandu vadītājiem(Izglītības pārvaldes zālē)

13.03. 10:00 – 14.03. 16:30

Reģionālie sporta skolotāju 12.kursi Bauska

14.03. 09:00 – 10:00

Preiļu novada sākumskolas skolotāju sanāksme tiešsaistē

16.03.

Valmieras robotikas čempionāts Valmieras Viestura vidusskola

16.03. 10:00 – 15:00

Folkloras skolotāju profosionālās pilnveides kursi
Rīko VISC.
Tiešsaistē

18.03.

18.03.-24.03.2024.Latvijas Bankas rīkotā ,,Finanšu pratības nedēļa"

19.03. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Izglītības pārvaldes zālē Rēzeknes ielā 26(Pieteikties pie A.Džeriņas,t.25928800)

19.03. 10:00 – 14:30

Latgales reģiona sporta spēles FLORBOLĀ (2008.-2009.g.dz.) Malta, Rēzeknes novads, Latvija

20.03.

Izstāde Rēzeknē,,Izglītība un karjera"

20.03. 10:00 – 14:30

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Galda tenisā 1.posms Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

20.03. 13:00 – 13:30

Tautas deju 1.-9.klašu kolektīvu SADANCIS
GatavojotiesXIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam"Es atvēru Laimas dārzu"
Riebiņi

21.03. 08:30 – 09:30

Dziesmu izloze.
Latvijas izglītības iestāžu 4.-9.klašu un 5.-12.klašu KORU skates 2.kārtai.
Tiešsaistē

21.03. 09:30 – 14:00

20.kausa izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā "top!Kauss"(1.gr.2004.-2007.g.dz j-ši un 2.gr.2004.-2007.g.dz. j-es)
1.gr.-sākums 10.15 2.gr.-sākums 9.30
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

21.03. 10:00 – 13:00

Fizikas valsts 74.olimpiādes 3.posms 9.-12.klasēm

22.03. 10:00 – 13:00

Fizikas 74.valsts olimpiādes 3.posms 9.-12.klasēm

22.03. 11:00 – 14:30

Latvijas Skolēnu 77.spartakiāde volejbolā"Pamatskolu kauss"un "Vidusskolu kauss"nelicencētiem spēlētājiem Kokneses Sporta centrs, Parka iela 27a, Koknese, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113, Latvija

26.03. 09:30 – 14:00

20.kausa izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā "top!Kauss"(3.gr.2008.-2012.g.dz zēniem un 4.gr.2008.-2012.g.dz.meitenēm)
3.gr. sākums10.15 4.g. sākums 9.30
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

26.03. 10:00 – 14:30

Latgales reģiona sporta spēles FLORBOLĀ (2010.-2011.g.dz.) Malta, Rēzeknes novads, Latvija

26.03. 10:00 – 10:30

DALĪBA konkursa “Anekdošu virpulis 2024” reģionālajā - Dienvidlatgales pusfinālā Līvāni

26.03. 10:00 – 13:00

Latviešu valodas un literatūras valsts 50.olimpiādes 3.posms 11.-12.klasēm

27.03. 10:00 – 15:00

Matemātikas valsts 74.olimpiādes 3.posms 9.-12.klasēm

27.03. 15:00 – 15:30

DALĪBA tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija 2024”, tradicionālās dejošanas konkursa “Vedam danci 2024” reģionālajos - Dienvidlatgales pusfinālos. Līvāni
Aprīlis

01.04. 10:00 – 15:00

DALĪBA Stāstnieku konkursa “ANEKDOŠU VIRPULIS 2024” finālā Rīgas Latviešu biedrības nams, Merķeļa iela 13, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija

02.04.

2.-10.aprīlis. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa-izstādes "SAULES RITMI" 1.kārta

03.04. 14:00 – 16:00

DALĪBA Latvijas izglītības iestāžu 4.-9.klašu koru, 5.-12.klašu koru KORU 2.kārta Daugavpils, Latvija

04.04.

Junior Achievement Latvia rīkotās"Ēnu dienas 2024"

04.04.

25.atklātā Latvijas skolu tehnoloģiju un dizaina olimpiāde,,Ezītis miglā"(Attālināti tiešsaistes ZOOM platformā)

04.04.

VIAA rīkotais pasākums Rīgā,,Skills Latvija 2024"

05.04.

DALĪBA Skolēnu SKATUVES RUNAS konkursa 2.kārtā. Jēkabpils bērnu un jauniešu centrs

05.04.

Reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference 9.-12.kl.

05.04. 17:00 – 19:00

Mazo vokālistu sadziedāšanās konkurss "Preiļu CĀLIS 2024" Preiļu KN

06.04. 11:00 – 16:00

Latvijas 77.Skolēnu sporta spēles DAMBRETĒ Bauska, Bauskas pilsēta, Bauskas novads, LV-3901, Latvija

08.04. 10:00 – 12:00

Vācu valodas 53.olimpiāde 8.klases izglītojamiem(J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā)

09.04. 10:00 – 14:30

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Galda tenisā 2.posms Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

09.04. 10:00 – 13:00

Latviešu valodas un literatūras 50.valsts olimpiādes 3.posms 8.un 9.klasēm

09.04. 15:00 – 17:00

Vizuālās, vizuāli plastiskās un radošo industriju mākslas darbu konkursa-izstādes “SAULES RITMI” 1.kārtas noslēguma pasākums Preiļu novada BJC

11.04. 09:00 – 13:00

Preiļu novada pirmsskolas skolotājiem pieredzes apmaiņas seminārs Vārkavas pamatskolā(Pieteikties pie A.Džeriņas,t.25928800)

11.04. 10:00 – 13:00

Ģeogrāfijas valsts 41.olimpiādes 3.posms 10.-12.klasēm

12.04.

DALĪBA Dienvidlatgales bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālajā sarīkojumā Līvānu novads, Latvija

12.04. 10:00 – 13:00

Preiļu novada vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.klasēm(Preiļu 1.pamatskolā)

12.04. 10:00 – 13:00

Ģeogrāfijas valsts 41.olimpiādes 3.posms 10.-12.klasēm

12.04. 10:00 – 16:00

Kursi Preiļu novada vizuālās mākslas un dizaina un tehnoloģiju skolotājiem Preiļu 1. pamatskolā, sākums plkst. 10.00. “Etnogrāfiskais tērps kā ierosmes avots dizaina izstrādājumu izgatavošanā” (A programma, 8 stundas)
Pieteikties elektroniski līdz 10.04. https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

15.04. 10:00 – 13:00

Latviešu valodas un literatūras valsts 50.olimpiādes 3.posms 5.-6.klasēm

17.04. 10:00 – 14:00

Preiļu novada skolēnu sporta spēles BADMINTONĀ Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

18.04. 07:30 – 15:30

Preiļu un Līvānu novadu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu koprepertuāra pārbaude-SKATE, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam "Es atvēru Laimas dārzu".
Nolikums - https://www.visc.gov.lv/lv/dejas
7:30 - 10:30 Mēģinājumi
11:00 - 13:40  SKATE
13:40 - 14:30 Rezultātu apkopošana
14:30 - 14:45 Deju skates rezultātu paziņošana
14:45 - 15:30 Deju kolektīvu vadītāju un vērtēšanas komisijas seminārs
Preiļu kultūras nams

20.04.

DALĪBA tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija 2024” un tradicionālās dejošanas konkursa “Vedam danci 2024” finālā Rīga, Latvija

22.04.

22.-26.04.2024. Starpdisciplinārais monitoringa darbs 9.kl.

23.04. 10:00 – 14:30

Latgales reģiona sporta spēles FLORBOLĀ (2012.-2013.g.dz.) Malta, Rēzeknes novads, Latvija

24.04.

Monitoringa darbs bioloģijā,ķīmijā,fizikā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

24.04. 10:00 – 12:30

Preiļu novada latviešu valodas 3.kl. un matemātikas 4.kl. olimpiāde Aglonas vidusskolā

25.04.

DALĪBA Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “SAULES RITMI” 2.kārtā Līvānu novads, Latvija

25.04. 11:00 – 14:00

Preiļu novada Skolēnu sporta spēles Pavasara krosā Preiļu parka estrāde, Andreja Paulāna iela, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

26.04.

Latvijas skolēnu 48.Zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference tiešsaistē.Organizē Daugavpils Universitāte(DU).

26.04. 09:30 – 10:15

"Olimpiskā stunda" tiešsaitē skolās

26.04. 11:00 – 12:00

"Olimpiskās dienas "vingrojums skolās

30.04.

Monitoringa darbs dabaszinībās par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

30.04. 12:00 – 15:00

Latvijas 77.Skolēnu sporta spēles PAVASARA KROSĀ Saldus, Saldus pilsēta, Saldus novads, LV-3801, Latvija
Maijs

03.05. 09:30 – 16:00

DALĪBA 2024.gada PIRMĀS PALĪDZĪBAS sniegšanas sacensībās
Sacensības rīko biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"
Rēzekne, Latvija

07.05. 11:00 – 16:00

Jauno satiksmes dalībnieku foruma 1.kārtas sacensības
Piedalās Preiļu un Līvānu novadi.  Rīko VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Preiļu 2.vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

08.05. 10:00 – 15:30

Valsts izglītības satura centra rīkotais VALSTS OLIMPIĀŽU LAUREĀTU UN VIŅU PEDAGOGU APBALVOŠANAS pasākums Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē

08.05. 10:00 – 16:00

Preiļu novada Skolēnu sporta spēles Vieglatlētikā Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

09.05.

9.-10.05.2024.VIAA rīkots pasākums Rīgā,,Skills Latvia"

10.05.

Skolēnu 48.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posms

10.05. 11:00 – 14:30

Latvijas Skolēnu 77.spartakiāde vieglatlētikā 4-cīņa (2010.-2013.) Bauskas pilsētas stadions, Pilskalna iela 26, Bauska, Bauskas pilsēta, Bauskas novads, LV-3901, Latvija

13.05.

CE sociālajās zinātnēs augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

13.05.

13.-18.05.2024. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas rīkota ,,Digitālā nedēļa 2024"

14.05. 10:00 – 15:30

Latgales reģiona sporta spēles "Vidusskolu kauss" un "Jauno Vieglatlētu kauss" Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

15.05.

CE latviešu valodā un literatūrā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

15.05.

CE optimālajā mācību satura apguves līmenī latviešu valodā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

15.05. 08:00 – 12:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Izglītības pārvaldes zālē,Rēzeknes ielā 26.(Pieteikties pie A.Džeriņas -25928800)

17.05.

CE kultūrā un mākslā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

18.05. – 19.05.

DALĪBA Bērnu un jauniešu folkloras kopu programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" nacionālajā sarīkojumā “Skanēt skan staigājot, garu mūžu dzīvojot” Zasa, Sēlija

20.05.

CE ģeogrāfijā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

21.05.

CE ģeogrāfijā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(praktiskā daļa)

21.05. 10:00 – 14:30

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Galda tenisā 3.posms Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

22.05.

CE angļu un vācu valodā par vispārējās pamatizglītības ieguvi

22.05.

Latvijas skolēnu 48.Zinātniskās pētniecības darbu valsts konference.Organizē Valsts izglītības satura centrs(VISC)

23.05.

CE ķīmijā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

23.05. 08:30 – 13:30

Latvijas Skolēnu 77.spartakiāde pludmales volejbolā "Vidusskolu kauss 2024" Ogre

24.05.

CE ķīmijā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(praktiskā daļa)

24.05.

DALĪBA Tautas deju festivālā "LATVJU BĒRNI DANCI VEDA" Dobele, Dobeles pilsēta, Dobeles novads, LV-3701, Latvija

25.05.

DALĪBA Tautas deju festivālā "LATVJU BĒRNI DANCI VEDA" Ventspils, Latvija

27.05.

CE latviešu valodā 9.kl.

27.05.

CE dizainā un tehnoloģijās augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

28.05.

CE latviešu valodā par vispārējās pamatizglītības ieguvi

29.05.

CE fizikā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

30.05.

CE fizikā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(praktiskā daļa)
Jūnijs

03.06.

CE angļu valodā optimālajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

03.06.

CE angļu valodā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

04.06.

CE matemātikā par vispārējās pamatizglītības ieguvi

04.06.

CE angļu valodā optimālajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(mutvārdu daļa)

05.06.

CE angļu valodā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(mutvārdu daļa)

05.06.

CE optimālajā mācību satura apguves līmenī latviešu valodā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(mutvārdu daļa)

06.06.

CE vācu valodā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu un mutvārdu daļa)

06.06.

CE vācu valodā optimālajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

06.06.

CE optimālajā mācību satura apguves līmenī latviešu valodā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(mutvārdu daļa)

06.06. 10:00 – 16:30

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma Preiļu novada sākumskolas skolotājiem “Vērtēšana mācīšanās atbalstam sākumskolas posmā”, pieteikties līdz 31.05.2024. šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

Lektore Mg. paed. Sandra Juste, Rēzeknes valstspilsētasvispārizglītojošo skolu sākumskolas mācību metodiskās jomas koordinatore. Aprogramma (8 stundas). Norises laiks no plkst.10. 00 līdz plkst.16.30, norisesvieta Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija.

Mērķis: Pilnveidot pedagogu prasmi nodrošināt kvalitatīvuvērtēšanu mācību procesā sākumskolas posmā, izmantojot formatīvo vērtēšanu, laiuzlabotu skolēnu sniegumu.

Radīt izpratni par summatīvās vērtēšanas darbu izstrādisākumskolas posmā.

Pieteikties līdz 31.maijam elektroniski: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

07.06.

CE krievu valodā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu un mutvārdu daļa)

07.06.

CE optimālajā mācību satura apguves līmenī latviešu valodā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(mutvārdu daļa)

10.06.

CE matemātikā augstākajā,optimālajā,vidējā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

11.06.

CE matemātikā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(praktiskā daļa)

13.06.

CE bioloģijā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

14.06.

CE bioloģijā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

17.06.

CE vēsturē augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

19.06.

CE programmēšanā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi
Augusts

19.08. 10:00 – 20.08. 15:30

Sporta skolotāju, sporta speciālistu 13.vasaras kursi Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte", Sarkandaugavas iela 24, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005, Latvija
Septembris

20.09. 11:00 – 16:00

Latvijas skolēnu 78.spartakiāde vieglatlētika "Vidusskolu kauss"un "Pamatskolu kuss" Saldus Sporta komplekss, Jelgavas iela 6, Saldus, Saldus pilsēta, Saldus novads, LV-3801, Latvija