Izglītības pasākumu plāns

2024. gada janvāris

04.01. 10:00 – 12:00

Preiļu novada fizikas skolotāju seminārs Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā 208.kab.(vada dabaszinātņu mācību jomas fizikas priekšmeta koordinatore Mārīte Lisova)

09.01. 10:00 – 14:00

Preiļu novada BJSS kausa izcīņa telpu futbolā U-14 grupā Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

09.01. 11:00 – 15:00

Krievu valodas valsts 25.olimpiādes 3.posms 10.-12.klasēm Rīgas Pārdaugavas pamatskolā, Kartupeļu ielā 2

09.01. 11:00 – 15:00

Krievu valodas 25.olimpiādes 3.posms 8.-9.klasēm Rīgas Pārdaugavas pamatskolā,Kartupeļu ielā 2

11.01. 10:00 – 13:00

Ķīmijas valsts 65.olimpiādes 2.posms(novada)9.-12.klasēm(tiešsaistē)Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

11.01. 12:00 – 14:00

Preiļu novada izglītības iestāžu 8.klases skolēniem radošs pasākums,,Dabaszinātņu pēcpusdiena"Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

12.01. 10:00 – 12:00

Vācu valodas 54. valsts olimpiādes 3.posms 10.-12.klasēm

15.01. 10:00 – 15:00

Informātikas valsts 37.olimpiādes 2.posms(novada)8.-10.,11.-12.klasēm(tiešsaistē)

15.01. 14:00 – 16:00

SEMINĀRS (3) direktora vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem Tiešsaistē

17.01. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Rēzeknes ielā 26,Izglītības pārvaldes zālē(Pieteikties pie A.Džeriņas pa t. 25928800)

17.01. 10:00 – 10:30

Preiļu NBJSS jauno vieglatlētu sacensības "Mazā balva"2.kārta Preiļu 2.vidusskolas manēžā

17.01. 10:00 – 14:00

Preiļu novada BJSS kausa izcīņa telpu futbolā U-12 grupā Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

19.01. 10:00 – 13:00

Fizikas valsts 74. olimpiādes 2.posms(novada)9.-12.klasēm(tiešsaistē) Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

22.01. 10:00 – 13:00

Ekonomikas valsts 25.olimpiādes 2.posms(novada)10.-12.klasēm(tiešsaistē)Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

24.01. 10:00 – 13:00

Bioloģijas valsts 46.olimpiādes 3.posms 9.-12.klasēm

25.01. 10:00 – 13:00

Bioloģijas valsts 46.olimpiādes 3.posms 9.-12.klasēm

26.01. 10:00 – 13:00

Bioloģijas valsts 46.olimpiādes 3.posms 9.-12.klasēm

27.01. 09:00 – 18:00

Preiļu robotikas čempionāts
Pasākuma programmarezultātu tabulas un saite uz videotiešraidi pasākuma laikā vietnē: 
https://ieej.lv/prc2024

29.01. 15:30 – 17:30

VISC rīkotais mācību jomu koordinatoru(programmēšana) informatīvais tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu,norisi un vērtēšanu 2023./2024.mācību gadā

31.01. 10:00 – 14:00

Preiļu novada BJSS kausa izcīņa telpu futbolā U-11 grupā Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

31.01. 10:00 – 13:00

Latviešu valodas un literatūras 50.valsts olimpiādes 2.posms(novada)11.-12.klasēm(tiešsaistē)Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

31.01. 15:30 – 17:30

VISC rīkotais mācību jomu koordinatoru(vēsture) informatīvais tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu,norisi un vērtēšanu 2023./2024.mācību gadā

31.01. 15:30 – 17:30

VISC rīkotais mācību jomu koordinatoru(dabaszinības) informatīvais tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu,norisi un vērtēšanu 2023./2024.mācību gadā