Izglītības pasākumu plāns

2024. gada maijs

03.05. 09:30 – 16:00

DALĪBA 2024.gada PIRMĀS PALĪDZĪBAS sniegšanas sacensībās
Sacensības rīko biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"
Rēzekne, Latvija

07.05. 11:00 – 16:00

Jauno satiksmes dalībnieku foruma 1.kārtas sacensības
Piedalās Preiļu un Līvānu novadi.  Rīko VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Preiļu 2.vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

08.05. 10:00 – 15:30

Valsts izglītības satura centra rīkotais VALSTS OLIMPIĀŽU LAUREĀTU UN VIŅU PEDAGOGU APBALVOŠANAS pasākums Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē

08.05. 10:00 – 16:00

Preiļu novada Skolēnu sporta spēles Vieglatlētikā Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

09.05.

9.-10.05.2024.VIAA rīkots pasākums Rīgā,,Skills Latvia"

10.05.

Skolēnu 48.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posms

10.05. 11:00 – 14:30

Latvijas Skolēnu 77.spartakiāde vieglatlētikā 4-cīņa (2010.-2013.) Bauskas pilsētas stadions, Pilskalna iela 26, Bauska, Bauskas pilsēta, Bauskas novads, LV-3901, Latvija

13.05.

CE sociālajās zinātnēs augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

13.05.

13.-18.05.2024. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas rīkota ,,Digitālā nedēļa 2024"

14.05. 10:00 – 15:30

Latgales reģiona sporta spēles "Vidusskolu kauss" un "Jauno Vieglatlētu kauss" Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

15.05.

CE latviešu valodā un literatūrā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

15.05.

CE optimālajā mācību satura apguves līmenī latviešu valodā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

15.05. 08:00 – 12:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Izglītības pārvaldes zālē,Rēzeknes ielā 26.(Pieteikties pie A.Džeriņas -25928800)

17.05.

CE kultūrā un mākslā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

18.05. – 19.05.

DALĪBA Bērnu un jauniešu folkloras kopu programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" nacionālajā sarīkojumā “Skanēt skan staigājot, garu mūžu dzīvojot” Zasa, Sēlija

20.05.

CE ģeogrāfijā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

21.05.

CE ģeogrāfijā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(praktiskā daļa)

21.05. 10:00 – 14:30

Preiļu novada skolēnu sporta spēles Galda tenisā 3.posms Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

22.05.

CE angļu un vācu valodā par vispārējās pamatizglītības ieguvi

22.05.

Latvijas skolēnu 48.Zinātniskās pētniecības darbu valsts konference.Organizē Valsts izglītības satura centrs(VISC)

23.05.

CE ķīmijā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

23.05. 08:30 – 13:30

Latvijas Skolēnu 77.spartakiāde pludmales volejbolā "Vidusskolu kauss 2024" Ogre

24.05.

CE ķīmijā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(praktiskā daļa)

24.05.

DALĪBA Tautas deju festivālā "LATVJU BĒRNI DANCI VEDA" Dobele, Dobeles pilsēta, Dobeles novads, LV-3701, Latvija

25.05.

DALĪBA Tautas deju festivālā "LATVJU BĒRNI DANCI VEDA" Ventspils, Latvija

27.05.

CE latviešu valodā 9.kl.

27.05.

CE dizainā un tehnoloģijās augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

28.05.

CE latviešu valodā par vispārējās pamatizglītības ieguvi

29.05.

CE fizikā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

30.05.

CE fizikā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(praktiskā daļa)