Izglītības pasākumu plāns

2024. gada 13. – 19. maijs

13.05.

CE sociālajās zinātnēs augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

13.05.

13.-18.05.2024. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas rīkota ,,Digitālā nedēļa 2024"

14.05. 10:00 – 15:30

Latgales reģiona sporta spēles "Vidusskolu kauss" un "Jauno Vieglatlētu kauss" Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

15.05.

CE latviešu valodā un literatūrā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

15.05.

CE optimālajā mācību satura apguves līmenī latviešu valodā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

15.05. 08:00 – 12:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Izglītības pārvaldes zālē,Rēzeknes ielā 26.(Pieteikties pie A.Džeriņas -25928800)

17.05.

CE kultūrā un mākslā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

18.05. – 19.05.

DALĪBA Bērnu un jauniešu folkloras kopu programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" nacionālajā sarīkojumā “Skanēt skan staigājot, garu mūžu dzīvojot” Zasa, Sēlija