Izglītības pasākumu plāns

Trešdiena, 2024. gada 15. maijs

15.05.

CE latviešu valodā un literatūrā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

15.05.

CE optimālajā mācību satura apguves līmenī latviešu valodā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

15.05. 08:00 – 12:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Izglītības pārvaldes zālē,Rēzeknes ielā 26.(Pieteikties pie A.Džeriņas -25928800)