Izglītības pasākumu plāns

2024. gada 27. maijs – 2. jūnijs

27.05.

CE latviešu valodā 9.kl.

27.05.

CE dizainā un tehnoloģijās augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

28.05.

CE latviešu valodā par vispārējās pamatizglītības ieguvi

29.05.

CE fizikā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

30.05.

CE fizikā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(praktiskā daļa)