Izglītības pasākumu plāns

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

28.05.

CE latviešu valodā par vispārējās pamatizglītības ieguvi