Izglītības pasākumu plāns

2024. gada jūnijs

03.06.

CE angļu valodā optimālajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

03.06.

CE angļu valodā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

04.06.

CE matemātikā par vispārējās pamatizglītības ieguvi

04.06.

CE angļu valodā optimālajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(mutvārdu daļa)

05.06.

CE angļu valodā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(mutvārdu daļa)

05.06.

CE optimālajā mācību satura apguves līmenī latviešu valodā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(mutvārdu daļa)

06.06.

CE vācu valodā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu un mutvārdu daļa)

06.06.

CE vācu valodā optimālajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

06.06. – 07.06.

Dalība VI Latvijas izglītības iestāžu teātru festivālā "2x2 IR PIECI" Jūrmala, Latvija

06.06.

CE optimālajā mācību satura apguves līmenī latviešu valodā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(mutvārdu daļa)

06.06. 10:00 – 16:30

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma Preiļu novada sākumskolas skolotājiem “Vērtēšana mācīšanās atbalstam sākumskolas posmā”, pieteikties līdz 31.05.2024. šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

Lektore Mg. paed. Sandra Juste, Rēzeknes valstspilsētasvispārizglītojošo skolu sākumskolas mācību metodiskās jomas koordinatore. Aprogramma (8 stundas). Norises laiks no plkst.10. 00 līdz plkst.16.30, norisesvieta Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija.

Mērķis: Pilnveidot pedagogu prasmi nodrošināt kvalitatīvuvērtēšanu mācību procesā sākumskolas posmā, izmantojot formatīvo vērtēšanu, laiuzlabotu skolēnu sniegumu.

Radīt izpratni par summatīvās vērtēšanas darbu izstrādisākumskolas posmā.

Pieteikties līdz 31.maijam elektroniski: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija

07.06.

CE krievu valodā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu un mutvārdu daļa)

07.06.

CE optimālajā mācību satura apguves līmenī latviešu valodā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(mutvārdu daļa)

10.06.

CE matemātikā augstākajā,optimālajā,vidējā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

11.06.

CE matemātikā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(praktiskā daļa)

12.06. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Izglītības pārvaldes zālē,Rēzeknes ielā 26(Pieteikties pie A.Džeriņas-t.25928800)

13.06.

CE bioloģijā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

13.06. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komitejas sēde Izglītības pārvaldes zālē Rēzeknes ielā 26(Pieteikties pie A.Džeriņas-t.25928800)

14.06.

CE bioloģijā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

17.06.

CE vēsturē augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

19.06.

CE programmēšanā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

19.06. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komitejas sēde Izglītības pārvaldes zālē Rēzeknes ielā 26(Pieteikties pie A.Džeriņas, t.25928800)