Izglītības pasākumu plāns

2024. gada 10. – 16. jūnijs

10.06.

CE matemātikā augstākajā,optimālajā,vidējā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(rakstu daļa)

11.06.

CE matemātikā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(praktiskā daļa)

12.06. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Izglītības pārvaldes zālē,Rēzeknes ielā 26(Pieteikties pie A.Džeriņas-t.25928800)

13.06.

CE bioloģijā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

13.06. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komitejas sēde Izglītības pārvaldes zālē Rēzeknes ielā 26(Pieteikties pie A.Džeriņas-t.25928800)

14.06.

CE bioloģijā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi