Izglītības pasākumu plāns

Otrdiena, 2024. gada 11. jūnijs

11.06.

CE matemātikā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi(praktiskā daļa)