Izglītības pasākumu plāns

2024. gada 17. – 23. jūnijs

17.06.

CE vēsturē augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

19.06.

CE programmēšanā augstākajā mācību satura apguves līmenī par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

19.06. 08:00 – 14:00

Preiļu novada pedagoģiski medicīniskās komitejas sēde Izglītības pārvaldes zālē Rēzeknes ielā 26(Pieteikties pie A.Džeriņas, t.25928800)