Izglītības pasākumu plāns

2024. gada 1. – 7. jūlijs